Nieuwsbericht Werken aan bereikbaarheid Leidse Agglomeratie

Gepubliceerd op: 02 oktober 2013 00:00

Hoe blijft de Leidse Agglomeratie goed bereikbaar? Die vraag staat centraal in de Verkenning LAB071 (Leidse Agglomeratie Bereikbaar), een gezamenlijk project van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Op dinsdag 15 oktober vindt de vierde sessie van AggloLAB plaats. U bent van harte uitgenodigd.

In AggloLAB denken specialisten van de gemeenten samen met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden na over dit vraagstuk. In eerdere sessies is nagedacht over ambities en knelpunten, criteria en het op te lossen probleem. Dit is vastgelegd in het ambitiedocument dat in september door de raden van Leiden en Leiderdorp is vastgesteld. Ook is er nagedacht over mogelijke oplossingsscenario’s. Deze scenario’s zijn nu doorgerekend. In deze sessie willen we samen met u komen tot de vijf meest kansrijke maatregelenpakketten.

Wij verwelkomen u graag in het Paviljoen van het Museum van Volkenkunde, Steenstraat 1 in Leiden. Voordat we oplossingsrichtingen bespreken om 19.45 uur, bieden we u graag de gelegenheid vragen te stellen over LAB071, het proces, eerdere sessies en/of huidige plannen van de gemeenten. Tussen 18:30 en 19:30 uur staan ambtenaren van de gemeenten in het Paviljoen klaar om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op www.leiden.nl/LAB071 voor meer informatie. U kunt zich nu vast aanmelden voor deze sessie. Stuur een mail naar LAB071@leiden.nl met uw naam en telefoonnummer. Ook als u de eerdere sessies niet heeft kunnen bijwonen, bent u van harte welkom!