Nieuwsbericht Werken aan de weg: Afsluiting viaduct Ericalaan/ Mauritssingel

Gepubliceerd op: 17 april 2012 00:00

Werkzaamheden A4
Vanaf maandag 23 april start de sloop van het bestaande A4 viaduct ter plaatse van de kruising met de Ericalaan. Aansluitend worden diverse funderingswerkzaamheden voor de verdiepte ligging uitgevoerd. Door de werkzaamheden kunnen omwonenden enige geluidsoverlast ondervinden. Om de geluidsoverlast bij de naastgelegen woningen te beperken, worden een aantal containers nabij de Ericalaan geplaatst.

Afsluiting Ericalaan
In verband met de werkzaamheden wordt vanaf maandag 23 april 06.00 uur tot en met 2 juli 06.00 uur de Ericalaan ter hoogte van het A4 viaduct afgesloten voor alle verkeer. Dit geldt ook voor fietsers en voetgangers.

Omleidingen
Het lokale verkeer met uitzondering van vrachtverkeer wordt door middel van borden omgeleid via de Hoofdstraat. Het regionale- en vrachtverkeer wordt via de N11 of de N446 met borden omgeleid.

Eénrichtingverkeer Van Geerstraat en Groenendijkstraat
Om sluipverkeer te voorkomen wordt op de Van Geerstraat en Groenendijkstraat eenrichtingverkeer ingesteld in de richting van de Dr. de Bruijnestraat. Op de Resedastraat en Koningsstraat geldt al eenrichtingsverkeer.

Aanpassing parkeersituatie Hoofdstraat en Hoogmadeseweg
Om het verkeer op de Hoofdstraat ruimte te geven, wordt de parkeersituatie aangepast. Op de Hoofdstraat geldt tussen de Mauritssingel en de Hoogmadeseweg een parkeerverbod en wegsleepregeling. Op de Hoogmadeseweg geldt vanaf de Acacialaan tot aan de Hoofdstraat ook een parkeerverbod en wegsleepregeling. Op de Hoofdstraat tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Mauritssingel wordt parkeren op het trottoir ingesteld. Dit betekent dat auto's binnen de belijning en daarmee gedeeltelijk op het trottoir dienen te staan. Parkeren buiten deze belijning of buiten de overige parkeerplaatsen is verboden.

Connexxion rijdt met pendelbussen
Busmaatschappij Connexxion rijdt in deze periode met pendelbussen tussen het Rijnland Ziekenhuis en de halte Hubrechtplein. De pendelbus rijdt volgens een aangepaste dienstregeling en sluit aan op de reguliere dienstregeling van lijn 48. Let op de aankondiging van Connexxion bij de lokale bushalte.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de verbreding van de A4 kunt u bellen naar de gratis landelijk Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 - 8002. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via nieuwsbrief.A4BL@bamciviel.nl