Nieuwsbericht Werken aan de weg: Hoge Rijndijk afgesloten voor alle verkeer

Gepubliceerd op: 29 mei 2012 00:00

Van dinsdag 29 mei tot en met 6 augustus is de Hoge Rijndijk ter hoogte van de kruising met de A4 afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. De volledige afsluiting is nodig vanwege de sloop van het A4-viaduct en de bouw van de tweede verdiepte ligging van de snelweg.

Als eerste worden het dek, de steunpunten en de landhoofden verwijderd. Daarna worden de circa 150 fundatiepalen uit de ondergrond getrokken. Aansluitend plaatst de aannemer de damwanden voor de verdiepte ligging. Om geluidsoverlast voor de naast gelegen woningen te beperken worden containers geplaatst.

Omleidingen

Tijdens de afsluiting van de Hoge Rijndijk wordt het gemotoriseerde verkeer omgeleid via de Willem van der Madeweg, N11 en Burgemeester Smeetsweg vice versa. Voetgangers, fietsers en bromfietsers kunnen over de nieuwe ophaalbrug Oude Rijn en vervolgens via de Hoofdstraat Leiderdorp hun weg vervolgen. Ook de fiets-wandelroute via het Heinekenpad dat langs de spoorlijn Leiden-Utrecht loopt is beschikbaar. Landbouwverkeer wordt omgeleid via de Industrieweg en het Heinekenpad naar de Willem van der Madeweg. De lijndiensten van Connexxion hebben tijdelijk een gewijzigde route die is aangekondigd bij de lokale bushaltes.

Hellingbaan

Aan de Leiderdorpse kant van de ophaalbrug Oude Rijn wordt tijdelijk een hellingbaan gemaakt. Daardoor is het mogelijk dat hulpdiensten in geval van een calamiteit gebruik kunnen maken van de ophaalbrug. In die tijdelijke situatie kan ook het langzaam verkeer er gebruik van maken. Na openstelling van de Hoge Rijndijk in augustus wordt de tijdelijke hellingbaan weer weggehaald omdat de ruimte dan nodig is voor de bouwwerkzaamheden aan de verdiepte ligging. In de eindsituatie – tweede helft 2014 – komt de hellingbaan definitief terug.