Nieuwsbericht Werkzaamheden, werktijden en verkeer Persant Snoepweg

Gepubliceerd op: 07 november 2017 17:45

De werkzaamheden aan de Persant Snoepweg concentreren zich komende weken tussen de kruising Engelendaal en kruising Elisabethhof. Na deze werkzaamheden zijn de werkzaamheden tussen alle kruisingen uitgevoerd.

De volgende werkzaamheden worden overdag uitgevoerd van 7.00 tot 16.00 uur met mogelijk incidenteel uitloop:
• t/m 8-11: afsluiting toegang Woonboulevard via Elisabethhof. Woonboulevard bereikbaar via de Simon Smitweg;
• t/m 17-11: werkzaamheden wegdeel tussen kruising Engelendaal en de rotonde Simon Smitweg;
• 20-11 t/m 01-12: eén rijrichting (richting Leiden) tussen rotonde Simon Smitweg en Elisabethhof;
• 27-11 t/m 01-12: fietspad afgesloten tussen rotonde Simon Smitweg en Elisabethhof. Omleiding via de woonboulevard;
• 04-12 t/m 22-12: voorbereidingen kruising Acacialaan.

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer in éénrichting doorrijden in de richting van Leiden (met uitzonderingen van nachtafsluitingen).

Nachtafsluitingen
Voor het wegdeel tussen kruising Engelendaal en rotonde Simon Smitweg gelden de volgende nachtafsluitingen:
• woensdag 8 -11 22.00 – 05.00 uur
• donderdag 9 -11 21.00 – 05.00 uur

Bereikbaarheid ziekenhuis
Het ziekenhuis is tijdens alle fasen bereikbaar. Buslijnen 56, 182, 183 en 366 worden vanuit westelijke naar oostelijke richting omgeleid via de Simon Smitweg. Daar is een tijdelijke bushalte geplaatst ter hoogte van het ziekenhuis, niet ver van de oorspronkelijke halte.

Kruising Acacialaan – Persantsnoepweg
Vanaf maandag 4 december starten wij met de voorbereidende werkzaamheden aan de kruising Acacialaan – Persant Snoepweg. Deze werkzaamheden zorgen voor minimale hinder voor het verkeer. Onderhoudswerkzaamheden voeren wij in 2018 uit.

 Overige informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg.