Nieuwsbericht Werkzaamheden aan kruisingen Buitenhoflaan en Dennenschans

Gepubliceerd op: 22 april 2015 09:30

Werk aan de weg

De werkzaamheden aan Engelendaal vorderen gestaag. Tot en met 11 mei werkt aannemer BAM Infra bv aan de kruising Buitenhoflaan en de kruising Dennenschans. De weg wordt heringericht en de verkeersregelinstallatie wordt vervangen.

Kruising Buitenhoflaan
Tot en met 11 mei is de kruising Buitenhoflaan afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Van der Havelaan en Meerburglaan. Op 22 april vinden tussen 20.00 en 22.00 uur asfalteringswerkzaamheden plaats rondom de Buitenhoflaan.

Kruising Dennenschans
Van 28 april t/m 11 mei is de kruising Dennenschans afgesloten voor verkeer. Om de woningen goed bereikbaar te houden, wordt een tijdelijke doorsteek gemaakt. Op 28 april wordt overdag ter hoogte van de Dennenschans het asfalt verwijderd. Dit brengt geluidsoverlast met zich mee.

Rustig rijden
Ter hoogte van de werkzaamheden is één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Er geldt een snelheidslimiet van 30 km/u en een inhaalverbod. Houd rekening met extra reistijd.

Wij verzoeken u:

  • De werkzaamheden met lage snelheid te passeren, voor uw veiligheid en die van de wegwerkers
  • Als het even kan de route buitenom Leiderdorp te gebruiken

Dank voor uw medewerking!

Langzaam verkeer
Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de andere kruisingen. Wij vragen u dringend deze omleidingsroutes te gebruiken en niet dwars over de werkvakken te lopen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Openbaar vervoer
Van 13 april t/m 11 mei zijn de haltes Dennenschans op Engelendaal aan weerszijde opgeheven. Reizigers worden doorverwezen naar de halte Rietschans.

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel dan naar de BAM omgevingstelefoon 06 12 62 36 29 of stuur een e-mail naar engelendaal@bamwegen.nl. BAM heeft elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur inloopspreekuur in de tijdelijke projectaccommodatie op de parkeerplaats van park De Houtkamp zijde Engelendaal. Meer informatie over het project vindt u hier.