Nieuwsbericht Werkzaamheden aan kruispunt Van der Havelaan – Rietschans

Gepubliceerd op: 29 maart 2015 22:05

Tot 13 april voert Bam Infra bv werkzaamheden uit op het kruispunt Van der Havelaan – Rietschans - Engelendaal. De kruising wordt heringericht. Er komen rijstroken voor links afslaand verkeer en de verkeerslichtinstallatie wordt vervangen. De weg krijgt ook nieuw asfalt.

Tijdens de werkzaamheden is op Engelendaal per rijrichting één rijstrook beschikbaar. Er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Houdt u daarom rekening met extra reistijd. Indien nodig worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. De werkzaamheden worden - op een nacht na - overdag tussen 7.00 en 19.00 uur uitgevoerd.

Kruising Van der Havelaan
De kruising van Engelendaal met de Van der Havelaan is van 30 maart tot en met 7 april afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Meerburglaan en Buitenhoflaan.
      Omleiding VdHavelaan t/m 7 april

Van 7 tot 13 april kan het verkeer vanaf Engelendaal wel weer de Van der Havelaan in rijden, maar doorgaand verkeer van de Van der Havelaan naar de Engelendaal is niet mogelijk.

Voetgangers en fietsers kunnen niet oversteken van de Van der Havelaan naar de Rietschans en omgekeerd. Voor fietsers naar en vanaf Leiden geldt een omleidingsroute die met borden is aangegeven.

Kruising Rietschans
De kruising van Engelendaal met de Rietschans wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. Het is echter niet mogelijk om komend vanuit de richting Persant Snoepweg op Engelendaal linksaf te slaan naar de Rietschans. Autoverkeer wordt via een omleidingsroute over de Oude Spoorbaan naar de Rietschans en bedrijventerrein De Baanderij geleid. Verkeer voor het bedrijventerrein De Baanderij vanuit Leiden wordt zo veel mogelijk via de bypass geleid.

Omleidingsroute Baanderij

Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden is de bushalte Rietschans aan beide zijden van Engelendaal tijdelijk opgeheven.

Lijn 6
Vervallen haltes: Dennenschans – Buitendijklaan - Dijkwacht (richting Centraal)
Tijdelijke opstapplaats: Dijkwacht (richting Leyhof)

Lijn 183/365
Vervallen haltes: Rietschans
Tijdelijke opstapplaats: Dennenschans

De meest actuele informatie over deze bussen kunt u vinden via de site van Arriva via http://www.arriva.nl/uw-reis-plannen

Nachtwerk
In de nacht van 8 op 9 april wordt ook van 19.00 tot 7.00 uur gewerkt. De aannemer brengt dan nieuw asfalt aan. Dit brengt geluidsoverlast met zich mee.

Vragen
BAM heeft elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur inloopspreekuur in de tijdelijke projectaccommodatie op de parkeerplaats van het park Houtkamp zijde Engelendaal. U bent van harte welkom met vragen over de werkzaamheden. Naast de inloopochtend kunt u bellen naar de BAM omgevingstelefoon 06 - 12 623 629 of stuur een e-mail naar Engelendaal@bamwegen.nl