Nieuwsbericht Werkzaamheden aan natuurvriendelijke oever en bloemrijke berm Dwarswatering

Gepubliceerd op: 08 augustus 2012 00:00

Deze week worden de werkzaamheden aan de natuurvriendelijke oever en bloemrijke berm van de poldersloot langs de Dwarswatering weer opgepakt. Het werk aan de oever en berm heeft even stilgelegen. Door slechte weeromstandigheden en erg natte grond was geen bewerking mogelijk.

Eind 2011 is langs de poldersloot parallel aan de Dwarswatering begonnen met de aanleg van een natuurvriendelijke oever en een bloemrijke berm. Ter afscheiding van de oever en het water is een flauw talud aangelegd. Vrijkomende grond is verwerkt tegen de dijk waarna dit opnieuw ingezaaid had moeten worden. De volgende werkzaamheden worden hervat in de week van 6 augustus:

  • de grasmat stuk frezen;
  • de oever van de sloot losharken;
  • laatste hout-/puinresten verwijderen;
  • de bodem inzaaien met bloemrijk mengsel.

Tijdens deze werkzaamheden kunt u enige hinder ondervinden door versperring van het voetpad.

Meer informatie over bloemrijke bermen vindt u op www.leiderdorp.nl onder groen & milieu en groen.