Nieuwsbericht Werkzaamheden bergbezinkbassin

Gepubliceerd op: 12 oktober 2011 00:00

Werking bergbezinkbassin

Een bergbezinkbassin is in feite een grote opvangput voor afvalwater, meestal gelegen nabij een riooloverstort. Hierin kan overtollig rioolwater tijdelijk worden geborgen en bezinkt het rioolslib. Een bergbezinkbassin zorgt voor minder vervuiling van het oppervlaktewater, ontlast het rioolstelsel en heeft een zuiverende werking. Om de bergbezinkbassin zijn werking te laten doen, moet men het eens in de vijf jaar reinigen.  

Werkzaamheden

Vanaf 17 oktober 2011 tot en met 21 oktober 2011 zal inspectiebedrijf M.J. Oomen radartechniek B.V. het bergbezinkbassin aan de Van Diepeningenlaan gaan reinigen, inspecteren en inmeten. Aangezien het inspectiebedrijf zijn materiaal in de directe omgeving kwijt moet kunnen, wordt de parkeerplaats nabij de kruising Van Diepeningenlaan – Persant Snoepweg gedurende de werkzaamheden afgesloten.

Te verwachten overlast

Naar verwachting zal er geen overlast optreden gedurende de werkzaamheden. Mocht u toch ergens overlast van ondervinden, horen wij dit graag van u. Uiteraard proberen wij eventuele  overlast te voorkomen.

Informatie

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Jakko Swart. Hij is te bereiken op telefoonnummer (071) 54 58 545.