Nieuwsbericht Werkzaamheden bij RCL

Gepubliceerd op: 24 mei 2017 10:35

Op en rond het terrein van voetbalvereniging RCL, vinden de komende tijd activiteiten plaats voor de aanbouw van een nieuw clubgebouw en de aanleg van twee kunstgrasvelden.

Aanbouw nieuw clubgebouw
Naar verwachting wordt maandag 29 mei gestart met de sloopwerkzaamheden van het huidige clubgebouw. Daarna wordt begonnen met de werkzaamheden om een nieuw clubgebouw te realiseren.
Tijdens de werkzaamheden vindt bouwverkeer plaats tussen de parkeerplaats en het toegangshek voor het aan- en afvoeren van bouwmaterialen. Dit kan enige overlast voor gebruikers van de parkeerplaats opleveren. Het terrein blijft wel bereikbaar en toegankelijk. De situatie wordt ter plaatse uitgelegd door middel van verkeersborden.
Het bouwterrein is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk wordt afgesloten om te voorkomen dat eventueel spelende kinderen het terrein betreden. Wij vragen dan ook iedereen hier zelf ook goed op te letten.
De nieuwbouw wordt gerealiseerd in opdracht van Bloemerd Onroerend Goed en Sport B.V. Indien u vragen heeft over de werkzaamheden aan het clubgebouw kunt u per e-mail contact opnemen met Thomas Stolker, secretaris Bloemerd Onroerend Goed en Sport B.V: thomasstolker@planet.nl

Aanleg nieuwe kunstgrasvelden
Naar verwachting wordt maandag 12 juni gestart met de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden. De werkzaamheden vinden plaats op veld 2 en 3 en duren tot eind augustus. Voor het afvoeren van de bovengrond zal werkverkeer plaatsvinden. Om dit in goede banen te leiden wordt een tijdelijke verkeersingang gemaakt aan het begin van de toegangsweg naar de parkeerplaats. Dit wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden. Een aantal parkeerplaatsen wordt ingenomen voor tijdelijke opslag van materialen. Deze parkeerplaatsen worden met bouwhekken afgesloten.
De kunstgrasvelden worden aangelegd in opdracht van de gemeente Leiderdorp. Indien u vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Tjeert van Houten. Tel: (071) 54 58 500, email: info@leiderdorp.nl t.a.v. Tjeert van Houten.

Richtlijn planning:
maandag 29 mei: start sloop clubgebouw
maandag 12 juni: start werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden
eind augustus: werkzaamheden nieuwe kunstgrasvelden gereed