Nieuwsbericht Werkzaamheden bouwrijp maken terrein langs Simon Smitweg

Gepubliceerd op: 06 mei 2016 14:20

In februari is de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een nieuwbouwkantoor van aan de Simon Smitweg, hoek Willem – Alexanderlaan. Sinds afgelopen maandag wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden bestaan uit het afgraven van de grond, het verwijderen van boomwortels en het aanbrengen van een zandlaag. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren.

In verband deze werkzaamheden vindt bouwverkeer plaats. De route voor het bouwverkeer loopt vanaf Persant Snoepweg via de Simon Smitweg langs de brandweer naar het bouwterrein. Vervolgens vanaf het bouwterrein via de Simon Smitweg langs het ziekenhuis naar de rotonde op de Persant Snoepweg.

De planning is de komende maanden als volgt:
Tot eind mei: bouwrijp maken, grondwerkzaamheden (gemiddeld circa 20 vrachtwagens per dag)
juni: realisatie onderbouw, prefab fundatie en heipalen (gemiddeld circa 3 vrachtwagens per dag)
juli: realisatie staalskelet incl. vloeren (n.t.b.)
augustus - september: realisatie vliesgevel en metselwerk (n.t.b.)
september - november: installaties en casco afbouw (n.t.b.)

De aannemer zorgt ervoor dat het verkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Er mag maximaal één wagen tegelijk op de route rijden, stilstaan op de route is voor het werkverkeer niet toegestaan. Ook het fietspad blijft begaanbaar.

Klik hier voor de bewonersbrief.