Nieuwsbericht Werkzaamheden Ericalaan verlopen volgens planning

Gepubliceerd op: 09 december 2009 00:00

 

De werkzaamheden voor de aanleg van de noordelijike toerit van het aquaduct onder de Oude Rijn verlopen volgens planning. Deze week worden de laatste heiwerkzaamheden afgerond en begint  de aannemer met de herinrichting van de weg en de voet- en fietspaden.

In de week van 14 december wordt het wegdek van de verlegde Ericalaan geasfalteerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt een tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst  voor het verkeer dat via de Ericalaan en de Willem-Alexanderlaan rijdt. Na 18 december wordt de Ericalaan weer opengesteld voor alle verkeer en wordt de omleidingsroute via de Hoofdstraat opgeheven. Ook de parkeersituatie en de busdienstregeling worden teruggebracht naar de situatie van vóór 16 november.

Na de openstelling van de Ericalaan ontstaat opnieuw een situatie met kruisend bouwverkeer van en naar de bouwplaats. Voor de begeleiding van dit bouwverkeer worden verkeersregelaars ingezet die helpen het verkeer zo vlot en veilig mogelijk af te wikkelen.

Fietsers worden nadrukkelijk gevraagd de juiste rijrichting aan te houden en extra alert te zijn op het bouwverkeer.

Fotograaf: Johan Steenbergen