Nieuwsbericht Werkzaamheden Ghoybos

Gepubliceerd op: 03 februari 2016 10:35

TenneT start begin februari met voorbereidende werkzaamheden in het Ghoybos zoals het snoeien en kappen van bomen. Deze werkzaamheden duren 5 weken. Ze moeten voor het broedseizoen klaar zijn.

Het verkeer op het Bospad en de Zuidzijderweg in Oud Ade kan enige hinder ondervinden. Werkzaamheden die worden uitgevoerd nabij het fietspad worden onder begeleiding uitgevoerd vanwege de veiligheid van het fietsverkeer.

De werkzaamheden dienen ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding en de vernieuwing van de bestaande 150kV verbinding. Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op www.randstad380kv.nl of www.facebook.com/RandstadNoordring.