Nieuwsbericht Werkzaamheden in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 10 juli 2019 07:00


Afsluiting Hoge Rijndijk (Leiden)
Van 12 juli 19.00 uur tot 15 juli 6.00 uur is de kruising Hoge Rijndijk – Meerburgkade in Leiden volledig afgesloten. De verkeerslichteninstallatie op het kruispunt wordt vervangen. Daarnaast wijzigt de weginrichting om het kruispunt veiliger te maken. De Hoge Rijndijk wordt over de volledige breedte afgezet met verkeershekken ter hoogte van huisnummer 184 (nabij Kettingstraat) en ter hoogte van huisnr. 234 (nabij bushalte). Omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. Voor fietsverkeer is er een korte omleiding door de wijk. Vanuit het centrum loopt de omleiding via de Aarstraat. Vanuit Leiderdorp kunnen fietsers omrijden via het Utrechtse Jaagpad. Voor de omleidingen van het busvervoer kunt u terecht op www.arriva.nl.

Groot onderhoud Leiderdorpse brug
De provincie Zuid-Holland voert in opdracht van gemeente Leiderdorp in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (ofwel Stierenbrug). De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 2 fases. De eerste fase is van 22 juli 2019 tot en met 1 september 2019. De tweede fase vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020. Voor meer informatie over de werkzaamheden en omleidingen kunt u terecht op www.zuid-holland.nl/leiderdorpsebrug.

Parkeerplaatsen Berkenkade
Wegens de werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug wordt een werkterrein ingericht op de parkeerplaatsen aan de Berkenkade. Daarom kunt u uw auto niet parkeren op deze parkeerplaatsen vanaf 15 juli tot eind september.

Werkzaamheden fietspad Persant Snoepweg
De komende weken wordt het fietspad aan de Persant Snoepweg venieuwd. We starten met het stuk vanaf de rotonde bij het ziekenhuis tot aan de Engelendaal. De werkzaamheden duren uiterlijk tot vrijdag 2 september. Tijdens de werkzaamheden worden voetgangers en fietsers via de Simon Smitweg en Voorhoflaan omgeleid. Het straatwerk voor het voetpad wordt vervangen door nieuwe tegels. Het straatwerk voor het fietspad gaat eruit en daar komen betonplaten voor terug. Tevens wordt het fietspad waar mogelijk verbreed om het fietscomfort te verbeteren De betonplaten zijn kant-en-klaar gekoppelde betonelementen, daardoor zijn ze minder gevoelig voor zettingen. Deze betonplaten liggen al langs de Persant Snoepweg ter hoogte van de Houtkamp en op het gedeelte tussen de rotonde en de Munnikkenbrug. Tijdens de werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug) wordt ook daar het fietspad vervangen met betonplaten. Tot slot wordt later in het jaar ook het stukje tussen de Zuilestein en de Van der Valk Boumanweg vernieuwd. Zo krijgt het fietspad langs de Persant Snoepweg dezelfde uitstraling. De gemeente is van plan om meer fietspaden in Leiderdorp te voorzien van betonplaten en daarmee het fietsverkeer in Leiderdorp te stimuleren.

Werkzaamheden tankstation Winkelhof
Van woensdag 26 juni tot en met 2 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan het tankstation bij de Winkelhof aan het Engelendaal. Het gaat om de wettelijk verplichte periodieke tankkeuring van de ondergrondse brandstoftanks en het leidingwerk. Hierdoor is het noodzakelijk dat de tanks gedeeltelijk worden uitgegraven. Het tankstation zal van 1 juli tot en met 1 augustus geheel gesloten zijn. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 17.00 uur op werkdagen. Het fietspad dat achter het tankstation aan het Engelendaal loopt zal tijdens de werkzaamheden geheel afgesloten worden. Het fietsverkeer wordt daarom omgeleid via het fietspad aan de overkant.

Werkzaamheden aan de Nieuweweg in Leiderdorp
Vanaf dinsdag 18 juni 2019 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Nieuweweg. Op de weg worden 4 passeerstroken gemaakt. Hiervoor is de weg afgesloten. De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag.

Aanbrengen en herstellen wegmarkeringen op diverse locaties
Op verschillende locaties in het dorp worden volgende week (25 tot en met 28 juni) nieuwe wegmarkeringen aangebracht en bestaande wegmarkeringen hersteld om de verkeersveiligheid te vergroten. De locaties van de werkzaamheden zijn: Engelendaal, Buitenhoflaan, Heinsiuslaan, Gallaslaan, Voorhoflaan en Van der Valk Boumanweg.

Saneringswerkzaamheden Oude Spoorbaan
Vanaf zaterdag 22 juni starten de saneringswerkzaamheden op de Oude Spoorbaan. Naar verwachting duren deze tot medio juli. Er worden verkeersmaatregelen getroffen en fietsverkeer wordt omgeleid. Op 22 juni wordt de weg 's ochtends afgesloten om de tijdelijke verkeersmaatregelen te plaatsen. Vervolgens wordt het verkeer langs de werkzaamheden geleid. Dit zal enige vertraging met zich meebrengen. De nacht van 10 en de nacht van 11 juli is de weg van 20.00 tot uiterlijk 6.00 uur volledig afgesloten wegens het frezen, opnieuw asfalteren en aanbrengen van belijning. De bus zal alleen op 22 juni een andere route rijden. De rest van de periode is het streven om de bushaltes bereikbaar te houden zodat bussen de normale route kunnen rijden.