Nieuwsbericht Werkzaamheden in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 15 augustus 2019 07:00


Verkeersmaatregelen Triathlon
Tijdens de werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug is het rustig op de Persant Snoepweg. Daarom gaan we ter hoogte van de Van Diepeningenlaan de betonnen randen van de stoepen en middenberm vervangen. Tijdens werkuren zijn er verkeersregelaars aanwezig, buiten werktijden worden de verkeersmaatregelen weggehaald en is de weg gewoon toegankelijk. De fietsoversteekplaats blijft gewoon bereikbaar

Groot onderhoud Leiderdorpse brug
De provincie Zuid-Holland voert in opdracht van gemeente Leiderdorp in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (ofwel Stierenbrug). De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 2 fases. De eerste fase is van 22 juli 2019 tot en met 1 september 2019. De tweede fase vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020. Voor meer informatie over de werkzaamheden en omleidingen kunt u terecht op www.zuid-holland.nl/leiderdorpsebrug.

Parkeerplaatsen Berkenkade
Wegens de werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug wordt een werkterrein ingericht op de parkeerplaatsen aan de Berkenkade. Daarom kunt u uw auto niet parkeren op deze parkeerplaatsen vanaf 15 juli tot eind september.

Werkzaamheden fietspad Persant Snoepweg
De komende weken wordt het fietspad aan de Persant Snoepweg venieuwd. We starten met het stuk vanaf de rotonde bij het ziekenhuis tot aan de Engelendaal. De werkzaamheden duren uiterlijk tot vrijdag 2 september. Tijdens de werkzaamheden worden voetgangers en fietsers via de Simon Smitweg en Voorhoflaan omgeleid. Het straatwerk voor het voetpad wordt vervangen door nieuwe tegels. Het straatwerk voor het fietspad gaat eruit en daar komen betonplaten voor terug. Tevens wordt het fietspad waar mogelijk verbreed om het fietscomfort te verbeteren De betonplaten zijn kant-en-klaar gekoppelde betonelementen, daardoor zijn ze minder gevoelig voor zettingen. Deze betonplaten liggen al langs de Persant Snoepweg ter hoogte van de Houtkamp en op het gedeelte tussen de rotonde en de Munnikkenbrug. Tijdens de werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug) wordt ook daar het fietspad vervangen met betonplaten. Tot slot wordt later in het jaar ook het stukje tussen de Zuilestein en de Van der Valk Boumanweg vernieuwd. Zo krijgt het fietspad langs de Persant Snoepweg dezelfde uitstraling. De gemeente is van plan om meer fietspaden in Leiderdorp te voorzien van betonplaten en daarmee het fietsverkeer in Leiderdorp te stimuleren.

Werkzaamheden tankstation Winkelhof
Van woensdag 26 juni tot en met 2 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan het tankstation bij de Winkelhof aan het Engelendaal. Het gaat om de wettelijk verplichte periodieke tankkeuring van de ondergrondse brandstoftanks en het leidingwerk. Hierdoor is het noodzakelijk dat de tanks gedeeltelijk worden uitgegraven. Het tankstation zal van 1 juli tot en met 1 augustus geheel gesloten zijn. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 17.00 uur op werkdagen. Het fietspad dat achter het tankstation aan het Engelendaal loopt zal tijdens de werkzaamheden geheel afgesloten worden. Het fietsverkeer wordt daarom omgeleid via het fietspad aan de overkant.

Werkzaamheden Spanjaardsbrug
Voor de werkzaamheden aan de Spanjaardsbrug geldt een stremming van het gemotoriseerde verkeer (auto, bus en vrachtwagen) van 6 september 9:30 tot 23 september 05:00 (eerder klaar is eerder open). Dit heeft te maken met het aanbrengen van de ankers is de damplanken, deze lopen door tot onder het wegdek van de lage rijndijk.
Om deze ankers wordt een soort beton aangebracht wat minimaal 12 dagen moet uitharden zonder boven belasting (gewicht van voertuigen op de weg).

Fietsers en voetgangers kunnen op 6 september tot 18:00 uur over de brug en na 9 september 06:00 uur weer de brug passeren, in tussen liggende periode ( 6 september 18:00 tot 9 september 06:00) is de Spanjaadsbrug volledig gestremd.

Werkzaamheden Driegatenbrug
Wegens vervanging wordt de Driegatenbrug van 14 oktober 2019 tot medio april 2020 afgesloten voor alle verkeer. Wandel- en fietsverkeer kan gebruik maken van tijdelijke voetgangersbrug naast de Driegatenbrug. Overig verkeer wordt omgeleid via de Nieuweweg. Op de Nieuweweg worden verkeersmaatregelen ten behoeve van de veiligheid genomen. (Dit verkeersbesluit ligt nog tot en met 4 september ter inzage en is dus nog niet definitief)