Nieuwsbericht Werkzaamheden Splinterlaan

Gepubliceerd op: 10 maart 2020 15:35

Vanaf 16 maart vinden er werkzaamheden plaats op de Splinterlaan, ter hoogte van de bussluis. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:
• We verwijderen de bussluis;
• We verbreden het fietspad (en daarmee versmallen we de rijbaan);
• We vernieuwen de rode asfaltdeklaag;
• We verwijderen de huidige markering en vervangen deze door een middenstreep;
• We verbreden de stoep aan de kant van Van der Valk Boumanweg 236. Daar komt de stoep tussen het fietspad en de bomen te liggen.

Gevolgen voor het verkeer
De weg is een belangrijke route voor fietsers. Wij proberen de weg daarom zo veel mogelijk bereikbaar te houden. De meeste werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het fietsverkeer. Voor sommige werkzaamheden moet in verband met de veiligheid de weg wel volledig dicht. Fietsverkeer wordt dan via de Zijldijk - Spanjaardslaan - Steenbakkersstraat geleid. De afsluiting betreft maximaal één dag.