Nieuwsbericht Werkzaamheden TenneT in Ghoybos

Gepubliceerd op: 13 juli 2016 12:45

Medio juli start aannemer BAM in opdracht van TenneT met werkzaamheden in het Ghoybos. Ze maken onderdeel uit van het project Randstad 380kV Noordring (R380). Dit project betreft de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en de vernieuwing van deels bestaande verbindingen.

De werkzaamheden dienen ter voorbereiding van de aanleg van een zogeheten opstijgpunt. Dat is een locatie waar een ondergrondse hoogspanningsverbinding overgaat in een bovengrondse verbinding. Dit opstijgpunt in nodig omdat de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding in de toekomst het verkeersknooppunt Hoogmade ondergronds zal kruisen.

Werkzaamheden
De aannemer maakt een tijdelijke inrit bij de Zuidzijderweg. Ter hoogte van hoogspanningsmast 74 wordt een pakket zand gestort om de grond voor te belasten. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Verkeersmaatregelen
Vanaf medio juli 2016 gelden verkeersmaatregelen aan de Zuidzijderweg. Aan de Zuidzijderweg komt een tijdelijke uitrit voor werkverkeer. Die wordt met verkeersborden aangegeven.

Project
TenneT bouwt de komende jaren in heel Nederland nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen. Dit is nodig om de leveringszekerheid van stroom te kunnen blijven waarborgen en aan de toenemende vraag naar energie te voldoen. De aanpassing van bestaande 150 kV-verbindingen en de aanleg van 380 kV-verbindingen in de noordelijke Randstad zijn onderdeel van het project Randstad 380 kV Noordring. Na afronding van deze activiteiten ontstaat er in de noordelijke Randstad een 380 kV ringstructuur, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de vereiste leveringszekerheid en het vergroten van de transportcapaciteit.

Meer informatie op www.randstad380kv.nl.