Nieuwsbericht Werkzaamheden tunnel Oude Spoorbaan

Gepubliceerd op: 10 februari 2016 10:45

Woensdag 10 februari 2016 wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderwerkzaamheden en het vernieuwen van de verlichting, aan de tunnel onder de Oude Spoorbaan. Dit is de verbindingstunnel met de wijk Driegatenbrug.

De werkzaamheden nemen ongeveer 3-4 weken in beslag. U wordt vriendelijk verzocht om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden af te stappen en met uw fiets aan de hand door de tunnel te lopen.

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer T. Nurmohamed via telefoonnummer 071 54 58 500.