Nieuwsbericht Werkzaamheden verdiepte aanleg A4 volop aan de gang

Gepubliceerd op: 17 maart 2010 00:00

W4De werkzaamheden voor de verdiepte aanleg van Rijksweg A4 zijn begonnen. Ten noorden van de Oude Rijn zijn de eerste stempelramen inmiddels geplaatst. Deze betonnen stempelramen zijn nodig om de wanden van de bak waar de verdiepte A4 in komt te liggen, op z'n plek te houden. De stempelramen vormen tevens een opendakconstructie. 

In de Oude Rijn is begonnen met het slopen van de bestaande oeverconstructies. Half maart wordt het eerste deel van de Oude Rijn ontgraven. Daarna worden de combiwanden in de Oude Rijn aangebracht. Naar verwachting blijft de geluidsoverlast voor de omgeving beperkt. Wel kan het scheepvaartverkeer door de werkzaamheden hinder ondervinden en te maken krijgen met gedeeltelijke- of volledige stremmingen.

Stremmingen voor de scheepvaart
Volgens de huidige planning zijn de volgende stremmingen voorzien: maandag 15 t/m zondag 28 maart op werkdagen van 7.00u tot 19.00u en van maandag 29 maart t/m zondag 25 april volledige stremming. In de periode daarna worden ook nog (gedeeltelijke) stremmingen verwacht. De stremmingen worden via de scheepvaartberichten van de provincie gemeld (zie ook www.waterkampioen.nl/ onder het kopje vaartberichten).

Meer informatie
Als u vragen heeft over de verbreding van de A4 kunt u bellen met de Centrale Informatielijn 0900 - 444 33 22. Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die de aannemer namens Rijkswaterstaat uitgeeft. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: nieuwsbrief.A4BL@bamciviel.nl. Of kijk op: www.rijkswaterstaat.nl/A4.