Nieuwsbericht Wet milieubeheer

Gepubliceerd op: 03 juni 2015 10:50

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp het volgende bekend:

Een bedrijf kan onder een Besluit ex artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vallen. In een dergelijk Besluit staan voorschriften, waaraan dat bedrijf moet voldoen. Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de Omgevingsdienst West-Holland.

Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Leiderdorp zich van 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 hebben gemeld.

Café de Koning
Locatie: Koningstraat 5
Het veranderen van het horecabedrijf

Stichting Beheer Gebouw
(Brede School West)
Locatie: Leeuwerikstraat 2 – 8
Het veranderen van een brede school

Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland telefoon 071 40 83 117. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: procedurekamer@odwh.nl. Informatie over de tekst van het besluit kunt u vinden op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'. Bevoegd gezag: gemeente Leiderdorp.