Nieuwsbericht Wet milieubeheer Artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Gepubliceerd op: 07 september 2011 00:00

Een bedrijf kan onder een Besluit ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer vallen. In een dergelijk Besluit staan voorschriften, waaraan dat bedrijf moet voldoen. Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de Milieudienst West-Holland.

Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Leiderdorp zich van 1 januari tot en met 30 juni 2011 hebben gemeld. Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? Neem dan contact op met de Milieudienst West-Holland (071) 408 31 11. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: procedurekamer@mdwh.nl . Informatie over de tekst van het Besluit kunt u vinden op www.overheid.nl onder “wet- en regelgeving”.

Activiteitenbesluit

Adres

Naam

Soort bedrijf

Kabelbaan 16

PaintPro

Industriespuitwerk meubels en herstelspuitwerk voer/vaartuigen

Ommedijk

Ommedijk

Gebouwinstallaties van woon- en zorgcomplex Ommedijk

 

logo milieudienst