Nieuwsbericht Wet milieubeheer Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften

Gepubliceerd op: 07 september 2011 00:00

De Milieudienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp op 5 september 2011 besloten maatwerkvoorschriften te stellen voor BV. Drukkerij voorheen Rutgers (verder: de inrichting), Zijldijk 25 te Leiderdorp.

De inrichting is in werking op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit rin staan algemene voorschriften waaraan alle bedrijven, die onder dit Besluit vallen, moeten voldoen. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen als aanvulling op die algemene voorschriften. Op die manier kunnen wij beter inspelen op de plaatselijke situatie en de aard van het bedrijf. In het Activiteitenbesluit staat voor welke onderwerpen maatwerkvoorschriften gesteld kunnen worden.

In dit geval zijn er maatwerkvoorschriften gesteld op het gebied van het opslaan van gevaarlijke stoffen.

Het definitieve besluit moet binnen zes maanden genomen worden.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 8 september tot en met woensdag 19 oktober 2011 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met woensdag 19 oktober 2011 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de Milieudienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel kunt u mondeling, tijdens een (telefoon)gesprek uw zienswijze geven.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw D. van Dongen (procedureel): (071) 408 31 11, procedurekamer@mdwh.nl  of mevrouw D. Eussen (inhoudelijk): (071) 408 36 67.

 

logo milieudienst