Nieuwsbericht Wethouder Beekhuizen legt functie neer

Gepubliceerd op: 09 oktober 2019 11:45

Angelique Beekhuizen
Het college heeft met verdriet en respect kennis genomen van de brief van Angelique Beekhuizen waarin zij aangeeft haar functie als wethouder per direct neer te leggen. Zij heeft de voorzitter van de gemeenteraad hier op 8 oktober per brief over geïnformeerd.

Zij was sinds oktober 2016 als wethouder verantwoordelijk voor het sociaal domein, gezondheidszorg, onderwijs, wijkgericht werken en communicatie.

Tijdens haar periode als wethouder heeft zij zich hard gemaakt voor de toekomst van het sociaal domein, met als doel dat inwoners, organisaties én de gemeente meer en sneller met elkaar samenwerken. Dit heeft zij concreet gemaakt met de 'Sociale Agenda Samen Leiderdorp'. In deze lijn heeft zij ook de ontwikkeling ingezet naar één brede welzijnsorganisatie, Incluzio Leiderdorp, die in januari dit jaar van start is gegaan.

De afgelopen periode heeft Angelique Beekhuizen zich ingezet voor de toekomst van de jeugdzorg, dat regionaal wordt vormgegeven met een visie 'Hart voor de Jeugd'. Ook heeft zij zich ingezet als bestuurlijk opdrachtgever voor de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in de Leidse regio.

Het college betreurt het vertrek van wethouder Beekhuizen en kijkt terug op een waardevolle samenwerking. Het college is haar erkentelijk voor de ontwikkelingen in het sociaal domein die zij heeft bereikt.