Nieuwsbericht Wethouder Michiel van der Eng presenteert Financiële Kadernota aan pers en inwoners

Gepubliceerd op: 07 juni 2012 00:00

Michiel van der Eng, wethouder financien, had vandaag een gesprek over het Jaarverslag 2011 en Financiële Kadernota 2013-2016 met pers en inwoners. Het gesprek had plaatst in het atrium van het gemneentehuis en had hierdoor een openbaar karakter. Inwoners en pers waren uitgenodigd bij het gesprek aan te schuiven.

De wethouder presenteerde het Jaarverslag 2011 en de Financiële Kadernota en er was volop gelegenheid om vragen te stellen.

Gesprek Financiële Kadernota
 

De Financiële Kadernota is de voorloper van de begroting. De nota gaat in op de rijksbezuinigingen en het effect hiervan op Leiderdorp en geeft inzicht in de verwachte financiele positie van de gemeente (met een doorkijk naar volgende jaren). Ook bevat de nota de uitgangspunten die voor de nieuwe begroting worden gehanteerd.

Op maandag 2 juli 2012 bespreekt de gemeenteraad de Financiële Kadernota 2013-2016.