Nieuwsbericht Wie krijgt u aan de deur?

Gepubliceerd op: 25 augustus 2010 00:00

collectebusGoedendag, wilt u geld geven voor... Regelmatig  heeft u te maken met collectanten. Vanaf deze week wordt in Gemeente aan Huis gepubliceerd wie of welke instantie u aan de deur kunt verwachten.

Collecterooster
Het inzamelen van geld of goederen is aan regels gebonden. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een rooster vast waarin met name grote landelijke collecterende fondsen een periode krijgen toegewezen. De fondsen op het collecterooster krijgen desgevraagd als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de betreffende periode. De ‘vrije’ perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen. Slechts in goed overleg tussen betrokken instelling en de gemeente in kwestie zijn hierop uitzonderingen mogelijk. In het verleden is door CBF en de Stichting Collectieplan afgesproken dat op zondag niet wordt gecollecteerd.

Kledinginzamelingen
De gemeente Leiderdorp geeft daarnaast ieder jaar vier vergunningen af voor het inzamelen van kleding. De vergunningen worden verleend aan instellingen die de hoogste opbrengstprijs per kilo kleding hebben. Deze opbrengstprijs wordt ontleend aan de informatie in het verslag ‘Mededelingen Kledinginzamelingen’ van het CBF. Hierin staan de resultaten van de kledinginzamelende instellingen.

Mocht u twijfelen aan de goede bedoelingen van de collecterende instelling of wilt u weten of een instelling een vergunning heeft, neemt u dan contact op met Paulien Emeis, tel. 071 – 54 58 741.

Collectes Week 34
- 25 augustus: collecte door studentenvereniging Quintus voor de Nederlandse Nierstichting
- 27 augustus: collecte door studentenvereniging Augustinus voor Stop Aids Now.