Nieuwsbericht Wij zoeken betrokken Leiderdorpers!

Gepubliceerd op: 09 januari 2018 13:10

Goed

Na intensieve samenwerking met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers uit Leiderdorp heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 vastgesteld. Dit vormt het concrete startpunt voor Leiderdorp om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.


Om dit te bereiken zetten we onder andere in op nieuwe vormen van energie. Een van de concrete ideeën is om lokale ambassadeurs te werven, die de inwoners inspireren en ondersteunen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit kan bijvoorbeeld door als lokale vraagbaak, organisator of adviseur te fungeren.

Verschillende mensen hebben zich al aangemeld en wij hopen nog meer betrokken Leiderdorpers te vinden die duurzaamheid/duurzame energie een warm hart toedragen. De exacte invulling van het ambassadeurschap wordt nog nader bepaald, mede op basis van uw interesses. U hoeft (nog) niet over bepaalde kennis of ervaring te beschikken; het idee is juist om specifiek te kijken naar wat iedere ambassadeur leuk en interessant vindt om te doen.

Aanmelden
Op dinsdagavond 23 januari is de eerste netwerkbijeenkomst in het gemeentehuis. Potentiële en bestaande energieambassadeurs uit de regio komen hier bijeen ter introductie met het onderwerp en voor uitwisseling van kennis en ervaringen.
Aanwezigheid bij de bijeenkomst is geheel vrijblijvend.
Spreekt duurzame energiebesparing en/of –opwekking u aan en lijkt het u leuk om hier (nog) meer kennis over op te doen? Meld u zich dan via L.kiemeney@leiderdorp.nl. Wij zien u graag op de 23e! Aanmelden kan tot donderdag 18 januari.