Nieuwsbericht Wijk Ouderzorg duurzaam veilig opgeleverd

Gepubliceerd op: 16 juni 2010 00:00
verkeerssituatie gewijzigd Van Diepeningenlaan De herinrichting van Ouderzorg is een feit. Met het plaatsen van drempels en borden waaruit blijkt dat in de wijk niet harder mag worden gereden dan 30 kilometer per uur, is de buurt sinds kort helemaal veranderd in een 30-kilometerzône. Tevens is een begin gemaakt met de herinrichting van de groenstrook aan de Loevestein.

In april vorig jaar besloot het college Ouderzorg in te richten tot een wijk die past binnen het landelijk beleid van duurzaam veilig. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verhoogd en sluipverkeer tegen gegaan. Samen met de bewoners is een plan gemaakt dat onder andere bestond uit het aanleggen van verhoogde kruisingsvlakken waardoor het verkeer  wordt afgeremd.

In juli vorig jaar zijn de werkzaamheden in gang gezet. Door de lange vorstperiode duurde de klus iets langer dan gepland, maar onlangs zijn de laatste werkzaamheden afgerond.

Hans Jansen, woordvoerder namens buurtvereniging De Steinen, vertelt dat de bewoners positief zijn over de samenwerking met de gemeente. ,,In eerste instantie was er scepsis onder de bewoners door negatieve ervaringen uit het verleden. Juist daarom was het goed om vooraf heldere afspraken te maken. Als het verkeer op de Persant Snoepweg stil staat, is sluipverkeer door onze wijk een probleem. Samen met de toenmalige wethouder, Peter Glasbeek, hebben we gesproken over maatregelen die genomen kunnen worden om sluipverkeer tegen te gaan.  Wij waren blij met het uiteindelijke herinrichtingsplan. De aannemer heeft het werk goed uitgevoerd. Nu is het even afwachten wat het sluipverkeer gaat doen.''

Ook de groenstrook tussen Loevestein en de Persant Snoepweg ondergaat een metamorfose. In eerste instantie was het de bedoeling de gehele groenstrook opnieuw te beplanten. Dit zou echter tot een kaalslag leiden en dus is ervoor gekozen de herinrichting in twee fases uit te voeren.

Hans Jansen vertelt: ,,Binnen de groengroep van de wijkvereniging is gesproken over het inrichten van de groenstrook met als doel dat er minder verkeershinder is van de Persant Snoepweg. Hiervoor zijn randvoorwaarden gesteld zoals het creëren van een buffer die ook in de winter groen blijft. Na evaluatie zal ook het overige deel van de groenstrook worden voorzien van nieuwe bladhoudende beplanting. Daarnaast wordt aan de Tollenaersingel / Sijpestein / Loevestein nog een natuurvriendelijke oever aangelegd waardoor de groene buffer wordt doorgetrokken naar de parken."

Nieuwe situatie
Met de herinrichting is, behalve de maximumsnelheid, ook de voorrangssituatie veranderd. De voorrangsregeling op de Van Diepeningenlaan is komen te vervallen.