Nieuwsbericht Wijkwandeling door de wijken Binnenhof en Winkelhof

Gepubliceerd op: 31 augustus 2011 00:00

foto wijkwandeling kopie

Wat zijn de pluspunten in uw buurt en wat ervaart u als minder positief? U kunt het woensdag 7 september zelf vertellen aan de burgemeester en de wethouders van Leiderdorp tijdens een wandeling door de wijken Binnenhof en Winkelhof.

Het programma voor de wijkwandelingen is samengesteld door leden van het wijkoverleg, bewoners en de wijkregisseur van de gemeente. U bent van harte uitgenodigd met het college mee te wandelen!
Op woensdag 7 september staat het volgende bezoek van het college gepland in Binnenhof en Winkelhof. De wandeling start om 15.30 uur in het gemeentehuis, Statendaalder 1. 

Route komend wijkbezoek

Statendaalder – Obool - Heinsiuslaan - Vossiuslaan – Luykendreef – Van Alphenplein – Spiegheldreef - Van Effendreef- Grotiuslaan – Coornhertdreef – Huygensdreef - Staringpad -  Heinsiuslaan – Gallaslaan - Florijn – Statendaalder

Een impressie van de vorige wijkwandelingen kunt u terugzien op ons YouTube kanaal via de website van Leiderdorp.

Wilt u meewandelen? Dan kunt u zich voor de wijkwandeling aanmelden bij wijkregisseur Carla Rijling:

tel: (071) 54 58 573 of email crijling@leiderdorp.nl