Nieuwsbericht Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West Holland

Gepubliceerd op: 05 januari 2011 00:00

De gemeenteraad heeft op 13 december 2010 ingestemd met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West Holland per 1 januari 2011. De wijzigingen betreffen aanpassingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de toetreding van gemeenten Hillegom en Kaag en Braassem tot de gemeenschappelijke regeling. 

Het wijzigingsbesluit ligt gedurende openingstijden kosteloos ter inzage bij de receptie in het  gemeentehuis. Het wijzigingsbesluit is ook in te zien in de rechtermarge.