Nieuwsbericht Wijziging Huisvestingsverordening ter inspraak

Gepubliceerd op: 13 oktober 2021 14:40

Het is dringen op de woningmarkt in Holland Rijnland. Veel woningzoekenden moeten lang wachten op een passende sociale huurwoning. In de huisvestingsverordening hebben gemeenten in Holland Rijnland spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen vastgelegd. Dit geldt ook voor sociale huur standplaatsen en woonwagens.

Vorig jaar heeft de regio een woonwensenonderzoek gehouden onder woonwagenbewoners. Hierin kwam naar voren dat onder woonwagenbewoners veel onduidelijkheid bestaat over de huidige werkwijze van toewijzing en het registratie- en zoeksysteem voor woonwagens. Naar aanleiding daarvan is er een puntensysteem en wachtlijst opgesteld. De wachtlijst vervangt de huidige rangordebepaling woonwagens in de regionale huisvestingsverordening, die hiervoor moet worden aangepast. Definitieve besluitvorming over deze wijziging vindt plaats in het algemeen bestuur van Holland Rijnland.

Om tot dit wijzigingsvoorstel te komen, is in de zomer met een klankbordgroep van woonwagenbewoners het nieuwe puntensysteem voor de wachtlijst ontwikkeld. Dit heeft geleid tot wijziging van de verordening die nu wordt vrijgegeven voor inspraak. Het dagelijks bestuur geeft de concept wijziging van de huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrij voor inspraak. U kunt reageren tot en met 8 november 2021. Meer informatie vindt u op de website van Holland Rijnland: https://hollandrijnland.nl/ruimte/wonen-2/wijziging-hvvwoonwagens/.