Nieuwsbericht Wijziging minimabeleid

Gepubliceerd op: 03 november 2020 11:05

Per 1 januari 2021 verandert het minimabeleid van de gemeente Leiderdorp. Vanaf die datum vervallen de declaratieregeling, de regeling bijkomende schoolkosten en de leermiddelenregeling. De reden voor deze verandering is dat de gemeente kiest voor maatwerk in de bestrijding van armoede, in plaats van algemene tegemoetkomingen. Wilt u nog gebruik maken van (één van) deze regelingen, dan kunt u tot en met 31 december 2020 nog een aanvraag doen. U kunt hiervoor terecht op; https://gemeente.leiden.nl/laaginkomen of contact opnemen met 14071.

Wat is er nieuw vanaf 1 januari 2021?

  • Het Volwassenfonds Sport en Cultuur gaat van start: volwassenen kunnen ongeacht een lager inkomen meedoen aan sport of culturele activiteiten. Voorwaarden om aanspraak te maken op het volwassenfonds is een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Om een aanmelding te doen kunt u zich vanaf 2021 wenden tot een intermediair van het volwassenenfonds. Dit zal bijvoorbeeld Incluzio Leiderdorp zijn. Zie voor meer informatie; www.volwassenenfonds.nl.
  • Alle Kindregelingen met betrekking tot school, worden vanaf 2021 door Stichting Leergeld Leiden uitgevoerd. Stichting Leergeld kan bij de schoolkosten ondersteunen en bovendien sport- en cultuuractiviteiten mogelijk maken voor uw kinderen. Om te bespreken of uw kind(eren) deze ondersteuning kunnen gebruiken, komt een intermediair van Stichting Leergeld bij u thuis. Zie voor meer informatie en om een aanmelding te doen: www.leergeld.nl/leiden.

Wat blijft ongewijzigd?
De bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag, de collectieve zorgverzekering, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, de zomerzwemregeling, Dress for Succes en de ondersteuning van de Voedselbank blijven voortbestaan in 2021.

Inwoners met een financiële ondersteuningsvraag, maar ook hulp bij bijvoorbeeld bovenstaande aanvragen kunnen zich richten tot Incluzio Leiderdorp. Elke woensdag is er een financieel spreekuur van 10.00 – 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1C). U kunt zich ook aanmelden voor een afspraak door te bellen naar 071-541 3536 of te mailen naar leiderdorp@incluzio.nl.