Nieuwsbericht Wijziging Privacyreglementen regio Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 15 december 2010 00:00

Wijziging Privacyreglementen regio Holland Rijnland 

Het Dagelijks Bestuur van regio Holland Rijnland heeft in de vergadering van 3 december 2010 de Privacyreglementen vastgesteld voor: 

-         de Regiotaxi Holland Rijnland;

-         de Leerplicht- en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC);

-         en de Woonruimteverdeling.

Met deze privacyreglementen wordt gewaarborgd dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De reglementen treden in werking met ingang van 1 januari 2011 en zijn te vinden op www.hollandrijnland.net/officielepublicaties. Bovendien liggen de Privacyreglementen  gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in alle gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten en het kantoor van Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 te Leiden.

Holland Rijnland is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Meer informatie over Holland Rijnland vindt u op www.hollandrijnland.net