Nieuwsbericht Wijzigingen financieel beleid en beheer van Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 03 januari 2012 00:00

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 14 december 2011 de volgende financiële verordeningen voor Holland Rijnland vastgesteld:

Financiële verordening

In een financiële verordening zijn nadere uitgangspunten voor het te voeren financiële beleid en financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Holland Rijnland vastgelegd.

Controleverordening

In een controleverordening zijn de uitgangspunten voor de controle door de accountant op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie vastgelegd.

Treasurystatuut

In het Treasurystatuut zijn de uitgangspunten voor het uitzetten en aantrekken van geld vastgelegd. Hierin is geregeld bij wie er geld wordt uitgezet dan wel geleend en wie bevoegd is om deze acties uit te voeren.

De Financiële verordening, de Controleverordening, en het Treasurystatuut van Holland Rijnland liggen zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude). Deze documenten vindt u ook op www.hollandrijnland.net en liggen ter inzage op het kantoor van regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden.

 

Holland-Rijnland