Nieuwsbericht Wijzigingen in mandaatoverzichten oktober 2010

Gepubliceerd op: 06 oktober 2010 00:00

Wijzigingen in mandaatoverzichten

 

Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 28 september 2010 akkoord gegaan met wijzigingen in de mandaatoverzichten en mandatering aan de Milieudienst. Het gaat om aanpassingen en vaststelling, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht per 1 oktober 2010, van: 

-          Mandaat VII Gemeentewinkel – bouwen, wonen en heffingen;

-          Mandaatbesluit Milieudienst.

Het herziene mandaatbesluit van het college ligt daags na publicatie voor vier weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. U kunt de lijst met wijzigingen ook raadplegen via bijgevoegde bijlage