Nieuwsbericht Wijzigingsplan Hoofdstraat 44

Gepubliceerd op: 10 oktober 2016 12:30


In 2011 is de bakkerij aan de Hoofdstraat 44a-44b getroffen door een brand. Het uitvoeren van de ambachtelijke bedrijvigheid wordt ter plaatse niet meer voortgezet. De eigenaar van het pand heeft het plan om de voormalige bakkerij te slopen en hier twee woningen te bouwen. Een van de woningen zal worden aangewend om mantelzorg te verlenen aan een familielid. De andere woning zal worden verhuurd om aan dit project bij te dragen.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het bestemmingsplan ter plaatse te wijzigen en hebben besloten om medewerking aan het plan te verlenen. In het kader van de wijzigingsprocedure ligt het ontwerpwijzigingsplan voor 6 weken ter inzage.

Zie voor meer informatie de bekendmaking 'ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 44'.