Nieuwsbericht Winnaar ontwerpwedstrijd nieuw gemeentehuis

Gepubliceerd op: 27 november 2008 00:00

Een onafhankelijke vakjury, bestaande uit 7 specialisten op het gebied van architectuur, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, stedenbouwkunde, techniek en financiën, heeft Dura Vermeer uitgeroepen tot winnaar van de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp. De jury boog zich over vier ontwerpen en koos unaniem voor de inzending van architect Joost de Haan, werkzaam voor VVKH architecten, en Dura Vermeer. Het ontwerp moest een courant kantoorpand worden met oog op de toekomst: flexibel, marktconform en duurzaam en binnen het gestelde budget.
Het ontwerp wordt in december voorgelegd aan de raad.

Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van Leiderdorp stemde in januari 2008 in met nieuwbouw van het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan bij de brandweerkazerne. Het huidige gemeentehuis maakt plaats voor de uitbreiding van de Winkelhof.

Selectieprocedure
Een voorselectie gaf belangstellende marktpartijen de gelegenheid zich in te schrijven voor de ontwikkeling, het bouwprojectmanagement en de realisatie van de nieuwbouw.
Uiteindelijk hebben vier ontwikkelaars zich aangemeld en een compleet uitgewerkt plan met maquette ingeleverd.

Sterke punten winnende ontwerp
Een jury van deskundigen heeft de plannen getoetst en is tot het oordeel gekomen dat het door Dura Vermeer ingediende schetsplan het beste voldoet aan de meeste criteria en past binnen alle door de raad meegegeven randvoorwaarden.
Het ontwerp valt ruim binnen het in de aanbesteding gestelde budget en de jury meent unaniem dat dit ontwerp zowel door inwoners als medewerkers van de gemeente Leiderdorp omarmd zal worden.
Het ontwerp van Dura Vermeer is een ingetogen ontwerp waarvan de bouwmethodiek, de materiaaltoepassing en de kleurstelling konden bekoren. De begrippen industrialisatie, flexibiliteit en duurzaamheid zijn op een voortreffelijke wijze toegepast' (uit: juryrapport).

Gemeenteraad
Het winnende ontwerp wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze zal dan besluiten over het voorgestelde ontwerp en het beschikbaar stellen van het budget.