Nieuwsbericht Wmo-adviesraad

Gepubliceerd op: 26 maart 2014 00:00

De Wmo-adviesraad vergadert op donderdag 27 maart van 10.00-12.30 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp, vergaderruimte 5. De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om als toehoorder daarbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl en/of die ochtend om 9.45 uur melden bij de receptie van het gemeentehuis.

Agendapunten zijn onder andere:

  • notitie Herontwerp sociaal domein 2014-2020
  • de Maatschappelijke structuurvisie Leiderdorp 2025

De volledige agenda leest u op www.wmoadviesraadleiderdorp.nl.