Nieuwsbericht Wmo-adviesraad Leiderdorp

Gepubliceerd op: 15 februari 2012 00:00

De Wmo-adviesraad vergadert op donderdag 23 februari 2012 van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. U bent van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn. Dit kan via www.wmoadviesraadleiderdorp.nl of door u om 9.45 uur te melden bij de receptie van het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

  • Mededelingen uit het ambtelijk overleg
  • Bespreken ongevraagd advies Woonzorgmonitor
  • Stand van zaken uitgebrachte adviezen:
    - Wmo Beleidsplan 2012-2015 Leiderdorp en beleidsnotie Mantelzorg
    - Advies Vrijwilligersbeleid 2012-2015
  • Bespreken transities AWBZ, Jeugdzorg en Werk & Inkomen naar gemeenten (gezamenlijke advisering Wmo-raden Leidse regio en Katwijk)
  • Bespreken concept Jaarverslag 2011 Wmo-adviesraad Leiderdorp