Nieuwsbericht Wmo-adviesraad vergadert 5 juli

Gepubliceerd op: 26 juni 2012 00:00

De Wmo-adviesraad vergadert op donderdag 5 juli van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1. De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via de website www.wmoadviesraadleiderdorp.nl en/of om 9.45 uurmelden bij de receptie van het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • bespreken stand van zaken transities AWBZ, Jeugdzorg en Werk & Inkomen naar gemeenten. Uitgenodigd voor een toelichting zijn de beleidsmedewerksters M. van Bruggen en J. Lek
  • mededelingen uit het ambtelijk overleg van 8 juni 2012
  • terugkoppeling Voorzittersoverleg Wmo-raden Leidse regio en Katwijk 22 juni 2012
    Stand van zaken uitgebrachte adviezen:
    - gezamenlijk advies inzake transitie AWBZ – Holland Rijnland
  • Bespreken en vaststellen werkplan 2de halfjaar 2012 Wmo-adviesraad

Deze vergadering is in de plaats van het overleg van 28 juni gekomen. Dit overleg ging niet door vanwege een stroomstoring in het gemeentehuis die dag.