Nieuwsbericht Woningbouw op Driemasterlocatie

Gepubliceerd op: 03 maart 2014 00:00

De locatie van de voormalige basisschool De Driemaster aan de Wilddreef komt naar verwachting eind 2014 vrij. De gemeente wil deze locatie dan opnieuw gaan ontwikkelen. De gedachten gaan uit naar woningbouw.

Aanpak
Allereerst wordt een ontwikkelingsvisie gemaakt. Deze visie doet uitspraken over:

  • de stedenbouwkundige kwaliteiten van de locatie;
  • doelgroepen en woningtypen;
  • de stedenbouwkundige structuur van de openbare ruimte.

Daarnaast bevat de ontwikkelingsvisie scenario’s voor de mogelijke invulling van de locatie. Die moeten een positief financieel resultaat opleveren.
Verwachting is dat de gemeenteraad de ontwikkelingsvisie in het derde kwartaal van 2014 vaststelt. De visie wordt daarna gebruikt als basis voor de verdere planvorming.

Meedenken?
De gemeente wil de ontwikkelingsvisie graag samen met omwonenden en andere belanghebbenden in het gebied (zoals Nieuw Buitenzorg, Stichting Kinderopvang en Rijnhart Wonen) vormgeven. Dit betekent: gezamenlijk ideeën over en wensen voor de locatie in beeld brengen en meedenken over toekomstige scenario’s. Daartoe organiseren we binnenkort een tweetal werksessies. Heeft u ideeën over deze plek en wilt u graag meedoen? Laat het ons weten: AANMELDEN. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de eerste sessie. Het is ook mogelijk alleen op de hoogte te worden gehouden.

Beleid
Met woningbouw wordt invulling gegeven aan het beleidskader voor de Brede School West, dat de gemeenteraad op 12 februari 2007 vaststelde. Hierin is vastgelegd dat op de Driemasterlocatie woningbouw ontwikkeld kan worden. Dit uitgangspunt sluit aan bij de woningbehoefte zoals omschreven in de gemeentelijke woonvisie Gewoon lekker wonen. De voorkeur gaat uit naar de doelgroepen starters en senioren en het bevorderen van de doorstroming op de lokale woningmarkt.

Meer informatie
Met vragen over de herontwikkeling van de Driemasterlocatie kunt u terecht bij projectleider Petra de Goei van de afdeling Beleid, e-mail pdegoei@leiderdorp.nl of (071) 54 54 830.