Nieuwsbericht Woonvisie ‘gewoon lekker wonen tussen stad en groene hart ‘

Gepubliceerd op: 27 februari 2013 00:00

De gemeenteraad heeft op 4 februari 2013 de woonvisie ‘Gewoon lekker wonen tussen stad en Groene Hart’ vastgesteld. De raad heeft vastgesteld, dat er in Leiderdorp tot 2020 nog een kleine 750 woningen gebouwd zouden moeten worden, vooral voor (jonge) starters en ouderen.

Door de verder gaande vergrijzing en de toename van 1-persoonshuishoudens verandert de samenstelling van de bevolking in Leiderdorp in een rap tempo en dreigt er op termijn zelfs een afname van de bevolking (de zogeheten krimp). De gemeenteraad heeft aangegeven, dat zij het aantal inwoners graag op het peil willen houden (nu: ca. 27.000).

Leiderdorp heeft geen grote bouwlocaties meer, zodat er veelal binnen de bestaande contour herontwikkeling of nieuwbouw plaatsvindt onder het credo:  ‘bouwen, niet omdat het moet, maar bouwen omdat het kan’.

Ook zal er in voorlichtende zin extra aandacht besteed gaan worden  aan het levensloopgeschikt maken/houden van de bestaande voorraad. De meeste ouderen willen graag in hun eigen omgeving en woning blijven wonen, maar bij verminderde zelfredzaamheid als gevolg van het ouder worden is niet iedere woning daarvoor meer  geschikt.  Als u binnenkort gaat verbouwen in uw huidige woning vragen wij u nu al na te denken over het toepassen van comfort verhogende maatregelen, zoals het aanleggen van een ruime douche in plaats van een bad, het verwijderen van de drempels.

Op het gebied van energiebesparende maatregelen wil de gemeente investeren. Daartoe heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken. U hoort hier binnenkort meer over.

Hier kunt u de woonvisie lezen. Heeft u behoefte aan een mondelinge toelichting, belt u dan (071) 54 58 500, mevrouw van der Meij.