Nieuwsbericht WOZ-waarden openbaar

Gepubliceerd op: 29 september 2016 15:15

Met ingang van 1 oktober 2016 wordt de WOZ-waarde van woningen openbaar. Iedereen kan op verzoek het waardegegeven van een bepaalde onroerende zaak (die in hoofdzaak tot woning dient) opvragen.

Een aantal gemeenten heeft deze aansluiting al gerealiseerd. Gemeenten die zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) hoeven daarvoor niets te regelen.

De gemeente Leiderdorp is nog niet aangesloten op de LV WOZ en daarom is gekozen om een tijdelijke alternatieve oplossing aan te bieden.
U kunt via www.wozview.nl de WOZ-waarde opvragen.
Er zit wel een beperking aan; u kunt maximaal 10 waardegegevens per dag opvragen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leiderdorp
via info@leiderdorp.nl of telefonisch via 071 54 58 500.
Zodra de gemeente Leiderdorp aangesloten is op de LV WOZ vervalt de voornoemde link.