Nieuwsbericht Zaterdag 30 maart: Landelijke compostdag!

Gepubliceerd op: 27 februari 2019 10:05

Op zaterdag 30 maart 2019 is de landelijke compostdag. De gemeente Leiderdorp gaat hier voor de eerste maal aan mee doen. Op deze dag kan bij de milieustraat tussen 9.30 uur en 12.30 uur compost in zakken gratis worden afgehaald. Met deze actie wil de gemeente Leiderdorp haar bewoners bedanken voor hun inspanning om gft afval gescheiden aan te leveren.

Voorwaarden zijn:

  • Bewoner moet kunnen aantonen dat hij/zij uit Leiderdorp komt;
  • Maximaal 3 zakken compost per huishouden;
  • Op = op!

De waarde van compost
compost
Vijftigduizend vrachtwagens gevuld met groente-, fruit- en tuinafval: dat is de hoeveelheid gft-afval die jaarlijks in Nederland wordt ingezameld. Dit gft wordt door composteerbedrijven verwerkt tot compost. Deze wijze van afvalverwerking is niet alleen relatief goedkoop, maar ook goed voor het milieu. Maar wat kunnen we eigenlijk met de enorme hoeveelheid compost die die jaarlijks wordt opgeleverd?

Compost heeft uiteenlopende toepassingen. De meest bekende toepassing is het gebruik van compost in land- en tuinbouw, sier- en moestuinen en de verwerking in tuinaarde en potgrond. Het veelvuldig gebruik van compost is geen verwonderlijke keuze: compost is een natuurlijke bodemverbeteraar die bodemziekten tegengaat, de ontwikkeling van het wortelstelsel bevordert en een goede waterhuishouding stimuleert. Hierdoor hoeft er minder gesproeid te worden en is er minder (kunst)mest nodig. Dit betekent ook dat er minder veen hoeft te worden afgegraven en dat is weer goed voor het milieu!

Daarnaast levert composteren energie. Zo wordt uit het vergisten van gft-afval biogas gewonnen. De opgewekte elektriciteit kan aan het elektriciteitsnet worden geleverd. De warmte die vrijkomt gebruiken we ook, voor bijvoorbeeld het verwarmen van kantoorgebouwen en zwembaden. Hierdoor verlagen we de uitstoot van broeikasgassen.

Om deze mooie producten te kunnen maken, moet het gft wel van voldoende kwaliteit zijn. Dit maakt het extra belangrijk om gft goed te scheiden en ervoor te zorgen dat er geen materialen in zitten die er niet in thuishoren