Nieuwsbericht Zesde Groot Leiderdorps Dictee

Gepubliceerd op: 02 november 2017 13:50

dictee 2017

Het Groot Leiderdorps Dictee heeft de afgelopen vijf jaar een eigen plaats weten te verwerven in Dicteeland. Dit jaar organiseert de Leiderdorpse Volksuniversiteit (LVU) het dictee voor de zesde keer. Het dictee is op donderdag 16 november vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

Gewoontegetrouw zal burgemeester Laila Driessen-Jansen de tekst dicteren. Het dictee is opgesteld door Tanneke Schoonheim, voorzitter van de commissie Spelling van de Nederlandse Taalunie. Net als vorige jaren zijn bekende en onbekende Leiderdorpers, en wellicht ook enkelen van elders, van harte welkom.

De LVU ziet je aanmelding graag tegemoet op leiderdorp@volksuniversiteit.nl.

Thuis meedoen
Thuis meedoen, kan ook. U kunt het dictee volgen via onze livestream, die we op 16 november zullen uitzenden. Alleen, dan kunt u geen prijs winnen....