Nieuwsbericht Zondag 10 augustus: verkeersmaatregelen Triathlon Leiderdorp

Gepubliceerd op: 06 augustus 2014 00:00

Op zondag 10 augustus  vindt de Triathlon Leiderdorp plaats. Het zwemonderdeel vindt plaats in de Oude Rijn, tussen Spanjaarsbrug en Zijlbrug. Het fietsonderdeel start aan de Zijldijk en voert via de Nieuweweg naar de N445 (verlengde van Oude Spoorbaan) tot de Ripselaan in de gemeente Kaag & Braassem. Ook wordt er gefietst over een deel van de Hofdijklaan. Het hardloopparcours gaat via Zijldijk, Zijlstroom, het fietspad langs de Oude Spoorbaan, langs de wijk Buitenhof tot de Buitenhoflaan en gaat via de Leyhofkant van de Dwarswatering weer terug richting Oude Spoorbaan.

Om de veiligheid van de deelnemers en de overige weggebruikers zo veel mogelijk te garanderen zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht:

  • Tussen 05.00 uur en 17.00 uur is de Zijldijk afgesloten tussen de Vlasbaan en Rietschans. Gedurende deze tijd is ook de Leidse Dreef afgesloten voor alle verkeer (behalve voor deelnemers en de vrijwilligers die meehelpen bij de organisatie). Zij kunnen hier hun auto parkeren.
  • Tussen 08.30 uur en 14.00 uur staan de slagbomen op de Nieuweweg omhoog,  maar is de weg afgesloten voor alle verkeer (ook voor vergunninghouders en brom-/fietsers). Verkeersregelaars zullen hier het verkeer tegenhouden. De Zijldijk is wel open voor verkeer. Hier is een smallere rijstrook beschikbaar, waardoor verkeer om-en-om wordt doorgelaten op aanwijzingen van verkeersregelaars.
  • Tussen 08.30 uur en 14.00 uur is de Provinciale weg N445 is tussen Leidseweg/N446 en Ripselaan eveneens afgesloten voor alle verkeer.
  • Van 10.00 uur tot 10.45 uur is een deel van de Hofdijklaan tussen N445 en de watergang ter hoogte van huisnummer  49 voor alle verkeer afgesloten.  

Tijdens het onderdeel hardlopen wordt de weg niet afgesloten voor overig verkeer, wel kan het voorkomen dat verkeer bij een kruising even wordt stilgezet om de deelnemers ongehinderd door te laten. (Brom)fietsers wordt gevraagd rekening te houden met de wedstrijdlopers op deze paden en hun rijgedrag/snelheid aan te passen bij het passeren van de hardlopers. Hiertoe staan verkeersregelaars en/of parcoursassistenten langs het parcours.

Aangepaste busroute
De busroute van Arriva via de Zijldijk rijdt deze dag een aangepaste route (vanaf de Engelendaal via de Oude Spoorbaan en Willem de Zwijgerlaan naar de Sumatrastraat). De bedrijven aan de Baanderij zijn bereikbaar.

Omdat alle routes dit jaar voor het eerst gebruikt worden, is voor de verkeersmaatregelen een verkeersbesluit genomen.   Dit besluit ligt vanaf 6 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode, doch uiterlijk op 17 september 2014, eventueel een bezwaarschrift indienen.