AED's

Leiderdorp werkt aan een dekkend netwerk van AED's (Automatische Externe Defibrillator). Voor een dekkend netwerk zijn er in Leiderdorp ten minste 11 AED's nodig, die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Op dit moment zijn er al zes AED's, in verschillende zones in het dorp.

Op onderstaande kaart ziet u waar AED's geplaatst zijn. Ook ziet u in welke zones nog geen AED beschikbaar is. Dit zijn de lichtopranje zones.

Wat is een AED?
Een AED ofwel automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat gebruikt kan worden voor een reanimatie bij iemand met een hartstilstand.

Hartslag Nu
De gemeente Leiderdorp steunt het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Dit is een landelijk netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren, ook wel burgerhulpverleners genaamd. Als iemand 112 belt bij een hartstilstand, wordt het oproepsysteem HartslagNu ingeschakeld. Vrijwillige burgerhulpverleners in de buurt van de 112 melding krijgen een bericht op hun mobiele telefoon om naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren. Als een AED geregistreerd staat bij het oproepsysteem, kunnen zij een AED in de buurt van de 112 melding ophalen om het slachtoffer te redden. Na afloop wordt de AED weer veilig teruggebracht. Klik hier (link naar folder uit bijlage) voor meer informatie over burgerhulpverleners.

Wij willen inwoners helpen om ook in de overige gebieden AED's te plaatsen.

Hoe werkt het?
Op onderstaande kaart is aangegeven in welke gebieden reeds een 24/7 AED aanwezig is (groen) en in welke gebieden een 24/7 AED nodig is (oranje). U kunt een bedrag van maximaal € 500,00 ontvangen als tegemoetkoming voor het ophangen van een eerste AED. Deze AED dient 24/7 bereikbaar te zijn in een gebied dat nog niet voorzien is (oranje gebied). We kunnen deze tegemoetkoming alleen maar aan het eerste initiatief in een gebied geven.

U kunt uw initiatief aanmelden via mail, e-mailadres: info@leiderdorp.nl o.v.v. AED.  Geef daarbij aan waarom en waar u een AED wilt plaatsen, een kostenspecificatie en een planning.

Aanmelden AED
We roepen u op om uw AED aan te melden via www.hartslagnu.nl op deze manier werken we aan een dekkend netwerk van AED's! Klik hier voor meer informatie.

AED overzichtskaart
Hieronder vindt u een overzichtskaart met AED locaties en de zones. In het kaartje kunt u aangegeven welke gegevens u wilt zien.

Locaties:
Rood: AED beschikbaar tijdens openingstijden
Groen: AED 24/7 beschikbaar

Zones:
Groen: zone is voorzien in een 24/7 AED
Oranje: zone is nog niet voorzien van 24/7 AED.