AED's

Leiderdorp werkt aan een dekkend netwerk van AED's (Automatische Externe Defibrillatoren). Op dit moment zijn er zeven 24/7-beschikbare AED's aangemeld bij HarstlagNu en negen niet-24/7-beschikbare AED's.

Op onderstaande kaart ziet u waar AED's geplaatst zijn. Ook ziet u in welke zones nog geen AED beschikbaar is. Dit zijn de lichtopranje zones.

Wat is een AED?
Een AED ofwel automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat gebruikt kan worden voor een reanimatie bij iemand met een hartstilstand.

Hartslag Nu
De gemeente Leiderdorp steunt het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Dit is een landelijk netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren, ook wel burgerhulpverleners genaamd. Als iemand 112 belt bij een hartstilstand, wordt het oproepsysteem HartslagNu ingeschakeld. Vrijwillige burgerhulpverleners in de buurt van de 112 melding krijgen een bericht op hun mobiele telefoon om naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren. Als een AED geregistreerd staat bij het oproepsysteem, kunnen zij een AED in de buurt van de 112 melding ophalen om het slachtoffer te redden. Na afloop wordt de AED weer veilig teruggebracht. Klik hier (link naar folder uit bijlage) voor meer informatie over burgerhulpverleners.

Wij willen inwoners helpen om ook in de overige gebieden AED's te plaatsen.

Hoe werkt het?
Op onderstaande kaart is aangegeven in welke gebieden reeds een 24/7 AED aanwezig is (groen) en in welke gebieden een 24/7 AED nodig is (oranje). U kunt een bedrag van maximaal € 500,00 ontvangen als tegemoetkoming voor het ophangen van een eerste AED. Deze AED dient 24/7 bereikbaar te zijn in een gebied dat nog niet voorzien is (oranje gebied). We kunnen deze tegemoetkoming alleen maar aan het eerste initiatief in een gebied geven.

U kunt uw initiatief aanmelden via mail, e-mailadres: info@leiderdorp.nl o.v.v. AED.  Geef daarbij aan waarom en waar u een AED wilt plaatsen, een kostenspecificatie en een planning.

Aanmelden AED
We roepen u op om uw AED aan te melden via www.hartslagnu.nl op deze manier werken we aan een dekkend netwerk van AED's! Klik hier voor meer informatie.

AED overzichtskaart
Ten behoeve van het realiseren van een dekkend netwerk van AED's in Leiderdorp kunt u op onderstaand overzichtskaartje zien in welke gebieden nog een 24/7 AED nodig is. Let op, deze kaart is een momentopname. De 24/7 AED's hangen vaak in een buitenkast met pincode, hierdoor is de AED niet altijd voor iedereen toegankelijk). Het is belangrijk dat u aangesloten bent bij HartslagNu om een melding te kunnen ontvangen en een eventuele oproep om de AED te halen, hierbij wordt dan de pincode meegestuurd.

In vijf gebieden is nog een 24/7 AED nodig om een dekkend netwerk te realiseren: (1) het buitengebied Doeshaven, (2) Ouderzorg inclusief de Houtkamp, (3) het Zijlkwartier, (4) de Baanderij en (5) de Bloemerd.

Zones:
Groen: zone is voorzien in een 24/7 AED
Oranje: zone is nog niet voorzien van 24/7 AED.