Artikel Fietsen

Nieuw fietspad voor Persant Snoepweg

Het fietspad Persant Snoepweg is vernieuwd. De afgelopen weken is gewerkt aan het stuk vanaf de rotonde bij het ziekenhuis tot aan Engelendaal. Het voetpad is opnieuw betegeld.

Duurzaam en comfortabel
Het vernieuwde fietspad is duurzaam en biedt meer rijcomfort aan de fietser. Het fietspad bestaat uit betonnen elementen. Deze elementen zijn onderling gekoppeld waardoor ze weinig weerstand geven en een comfortabel fietspad bieden. Ook zijn de fietspadelementen bestand tegen opdrukken door boomwortels. De onderhoudsvriendelijkheid en lange levensduur maakt het fietspad duurzaam.

De betonplaten zijn kant-en-klaar gekoppelde betonelementen, daardoor zijn ze minder gevoelig voor zettingen. Deze betonplaten liggen al langs de Persant Snoepweg ter hoogte van de Houtkamp en op het gedeelte tussen de rotonde en de Munnikkenbrug. Tijdens de werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug) is ook daar het fietspad vervangen door betonplaten. Zo heeft het gehele fietspad langs de Persant Snoepweg dezelfde uitstraling.

Het plan is om meer fietspaden in Leiderdorp te voorzien van deze betonplaten en daarmee het fietsverkeer in Leiderdorp te stimuleren.

Fietspad Hoogmadeseweg
De Hoogmedeseweg wordt momenteel duurzaam veilig heringericht. De de fietspaden het eerste kwartaal van 2020 voorzien van betonelementen.

Fietspad Engelendaal
De werkzaamheden voor het fietspad Engelendaal zouden in eerste instantie in combinatie met de aanleg van het warmtenet plaatsvinden. Echter, (zoals u wellicht weet) is de aanleg van het warmtenet uitgesteld. Omdat het vervangen van het fietspad Engelendaal zo snel mogelijk plaats moet vinden, is besloten niet meer op de aanleg van het warmtenet te wachten. Nog dit jaar wordt gestart met de werkzaamheden voor het vervangen van een gedeelte van het fiestpad Engelendaal (tussen de Rietschans en de Laan van Berendrecht, aan de zijde van de Laan van Berendrecht)