Artikel Fietsen

Nieuw fietspad voor Persant Snoepweg

Het fietspad Persant Snoepweg is vernieuwd. De afgelopen weken is gewerkt aan het stuk vanaf de rotonde bij het ziekenhuis tot aan Engelendaal. Het voetpad is opnieuw betegeld.

Duurzaam en comfortabel
Het vernieuwde fietspad is duurzaam en biedt meer rijcomfort aan de fietser. Het fietspad bestaat uit betonnen elementen. Deze elementen zijn onderling gekoppeld waardoor ze weinig weerstand geven en een comfortabel fietspad bieden. Ook zijn de fietspadelementen bestand tegen opdrukken door boomwortels. De onderhoudsvriendelijkheid en lange levensduur maakt het fietspad duurzaam.

De betonplaten zijn kant-en-klaar gekoppelde betonelementen, daardoor zijn ze minder gevoelig voor zettingen. Deze betonplaten liggen al langs de Persant Snoepweg ter hoogte van de Houtkamp en op het gedeelte tussen de rotonde en de Munnikkenbrug. Tijdens de werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug) is ook daar het fietspad vervangen door betonplaten. Zo heeft het gehele fietspad langs de Persant Snoepweg dezelfde uitstraling.

Het plan is om meer fietspaden in Leiderdorp te voorzien van deze betonplaten en daarmee het fietsverkeer in Leiderdorp te stimuleren.

Fietspad Hoogmadeseweg
De Hoogmedeseweg wordt momenteel duurzaam veilig heringericht. De de fietspaden het eerste kwartaal van 2020 voorzien van betonelementen.

Fietspad Engelendaal
De werkzaamheden aan het fietspad Engelendaal zijn eind 2019 gestart. Deze zouden in eerste instantie in combinatie met de aanleg van het warmtenet plaatsvinden. Echter, (zoals u wellicht weet) is de aanleg van het warmtenet uitgesteld. Omdat het vervangen van het fietspad Engelendaal zo snel mogelijk plaats moet vinden, is besloten niet meer op de aanleg van het warmtenet te wachten. Er wordt gestart aan de westzijde van de Engelendaal, zodat het fietsverkeer langs de oostzijde om kan rijden.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd:
- Fase 1 – Laan van Berendrecht - Vronkenlaan: november/december 2019
- Fase 2 – Vronkenlaan – Houtschans: januari/februari 2020
- Fase 3 – Houtschans – Oosterschans: februari/maart 2020
- Fase 4 - Oosterschans – Westerschans: maart/april 2020
- Fase 5 – Westerschans – Rietschans: april/mei 2020

Duurzaam en comfortabel
Het vernieuwde fietspad is duurzaam en biedt meer rijcomfort aan de fietser. Het fietspad bestaat uit betonnen elementen. Deze elementen zijn onderling gekoppeld waardoor ze weinig weerstand geven en een comfortabel fietspad bieden. Ook zijn de fietspadelementen bestand tegen opdrukken door boomwortels. De onderhoudsvriendelijkheid en lange levensduur maakt het fietspad duurzaam.
Het fietspad wordt ook verbreed om het groeiende aantal fietsers te faciliteren.

De betonplaten zijn kant-en-klaar gekoppelde betonelementen, daardoor zijn ze minder gevoelig voor zettingen. Deze betonplaten liggen al langs de Persant Snoepweg ter hoogte van de Houtkamp en op het gedeelte tussen de rotonde en de Munnikkenbrug.

Het plan is om meer fietspaden in Leiderdorp te voorzien van deze betonplaten en daarmee het fietsverkeer in Leiderdorp te stimuleren.