Informatie voor hondenbezitters

Op deze pagina vindt u alle informatie voor hondenbezitters.

In onze gemeente moeten honden binnen de bebouwde kom zijn aangelijnd. Er zijn gebieden aangewezen waar honden mogen loslopen. Daarnaast zijn er locaties waar honden slechts van 1 oktober tot en met 31 maart mogen loslopen omdat buiten deze periode veel vogels broeden.

Duidelijkheid voor iedereen
Op deze pagina wordt duidelijk aangegeven waar honden mogen loslopen. In parken De Houtkamp en De Bloemerd staan op zichtbare plekken informatieborden, waar wij onder andere over de losloopplekken informeren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de verschillende bezoekers, zoals natuurliefhebbers, recreanten en hondenbezitters rekeninghouden met elkaar: een prettige leefomgeving creëer je samen!

Handhaving
Met de informatiemiddelen maken wij de regels voor iedereen zichtbaar. Mocht iemand zich desondanks niet aan de regels houden, dan treden wij op. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zien toe op een goede naleving van de regels. Om ervoor te zorgen dat de regels ook daadwerkelijk worden nageleefd houden wij, naast onze reguliere handhavingsrondes, regelmatig extra controles in de parken.

Plekken waar de hond het gehele jaar wel mag loslopen:
1. De Bloemerd buiten de accommodaties, de natuurspeeltuin, de toegangsweg, de schooltuinen en het pad achter de schooltuinen;
2. Dwarswateringdijk, het deel dat gelegen is tussen de Persant Snoepweg en de Vossiuslaan;
3. Touwbaan, de groenstrook tussen de watergang en de achterzijde van de panden aan de evenzijde, tussen de Rietschans en de Beukenschans;
4. Houtkamp - het gedeelte langs de Van Diepeningenlaan tussen kinderboerderij en De Sterrentuin;
- het gedeelte langs de Engelendaal tussen het Munnikkenlaantje en de Waterschapsheuvel.
5. Losloopgebied Munnikkenpolder, het gedeelte parallel aan de A4

Plekken waar een hond alleen in de periode van 1 oktober tot 1 april mag loslopen:
1. De Bloemerd, het pad achter de schooltuinen (de strook parallel aan de volkstuinen, vanaf de schooltuinen tot aan de Leysloot ten noordoosten van de hockeyvelden);
2. Houtkamp - het rieteiland tussen het Munnikkenlaantje en de Laan van Berendrecht;
- het middengedeelte van de Houtkamp (buiten de kinderboerderij en de
speeltuin).

Wilt u weten waar u fijn kunt wandelen met uw hond? En wat de regels per locatie zijn? Kijk dan op onderstaande hondenkaart.

Verontreiniging door honden
In de Algemene Plaatselijke Verordening staat het volgende beschreven over verontreiniging door honden:

  1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

Uitwerpselen van honden kunt u gooien in depotdogs. Dit zijn afvalbakken waarin hondenbezitters hondenpoep kunnen deponeren. Deze depotdogs staan in iedere wijk. 

Welzijn van dieren
Als houder van dieren bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. Zo zijn er regels voor verzorging, huisvesting en fokken met dieren. Meer informatie leest u op deze website.

Welke dieren mag u houden? 

U mag niet alle diersoorten houden. Dit geldt voor dieren die u houdt voor de hobby of gezelschap. Maar ook voor dieren die u houdt voor hun producten. Wilt u weten welke dieren u wel mag houden? Op deze website vindt u daarover meer informatie.