Informatie voor hondenbezitters

Op deze pagina vindt u alle informatie voor hondenbezitters.

Conceptbeleidsregel verruimen losloopgebieden ter inzage

Zowel natuurbeheer als recreatie zijn belangrijk voor Leiderdorp. Daarom heeft de gemeente het voornemen om in de parken Houtkamp en De Bloemerd bestaande losloopgebieden voor honden te verruimen. Tegelijkertijd is het van belang dat weidevogels ongestoord kunnen broeden. Daarom blijft de aanlijnplicht behouden, tenzij anders is aangegeven.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het coalitieakkoord op dit thema. Een conceptbeleidsregel is opgesteld waarmee het voor hondenbezitters mogelijk is om hun hond op meer plekken in de parken Houtkamp en De Bloemerd los te laten lopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 mei het concept aanwijzingsbesluit hiervoor vastgesteld. Klik hier om de beleidsregel in te zien. Klik hier om de kaart in te zien. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 juni hun zienswijze schriftelijk indienen. Dat kan via info@leiderdorp, per post of afgeven aan de balie o.v.v. losloopgebieden.

 

Regels voor hondenbezitters


Hondenbelasting

 

Depotdogs: in iedere wijk staan 'depotdogs'. Dit zijn afvalbakken waarin hondenbezitters hondenpoep kunnen deponeren.

 

Wilt u weten waar u fijn kunt wandelen met uw hond? En wat de regels per locatie zijn? Kijk dan op onderstaande hondenkaart.