Oplaadpalen

Uitlaatgassen zijn de belangrijkste bron van luchtverontreiniging. De overstap naar elektrisch vervoer kan de luchtkwaliteit verbeteren. Daarom wil Leiderdorp openbare oplaadpalen stimuleren.

In Leiderdorp is voor het voor het realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van openbare oplaadpalen gekozen voor het open-marktmodel. Dat betekent dat de gemeente zelf niet actief oplaadpalen gaat plaatsen in de publieke ruimte. Een particulier dient zelf een aanvraag voor een oplaadpaal te doen bij een marktpartij die een overeenkomst heeft met de gemeente Leiderdorp (u kunt zelf een geschikte marktpartij kiezen). Deze marktpartij beoordeelt uw aanvraag en zal bij een positieve beoordeling een verzoek bij de gemeente Leiderdorp indienen om een oplaadpaal te realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden. Dit verzoek wordt door het college beoordeeld op basis van de Beleidsregels. Als het verzoek past binnen de Beleidsregels zal het college een verkeersbesluit nemen dat nodig is om parkeerplaatsen te markeren bij de oplaadpaal. Zodra het verkeersbesluit onherroepelijk is wordt de Toestemming afgegeven voor de oplaadlocatie aan de marktpartij en kan de marktpartij de oplaadpaal plaatsen. De particulier betaalt voor gebruik van de oplaadpaal.

Proces samengevat:

  • Particulieren kunnen een openbare oplaadpaal aanvragen bij een marktpartij
  • De marktpartij beoordeelt de aanvraag en vraagt toestemming (vergunning) aan de gemeente voor het plaatsen, exploiteren en beheren van de openbare oplaadpaal
  • De particulier betaalt voor het gebruik van de oplaadpaal aan de marktpartij. De openbare laadpaal is eigendom van de marktpartij

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de beleidsregels.

Aanvragen oplaadpaal
De gemeente heeft op dit moment een overeenkomst gesloten met marktpartij Allego. Nu er met deze marktpartij een overeenkomst is gesloten, kunnen particulieren (inwoners en bedrijven) oplaadpalen bij deze partij aanvragen. Dit kunt u doen via de website van Allego

Marktpartijen die interesse hebben om openbare oplaadpalen in Leiderdorp te plaatsen, exploiteren en beheren kunnen in gesprek met de gemeente.

Waar mogen openbare oplaadpalen komen?
De gemeente heeft geïnventariseerd op welke locaties (volgens haar voorwaarden) oplaadpalen mogelijk zijn. Deze locaties geven een indicatie van plaatsen waar mogelijk een oplaadpaal kan komen. Bij het realiseren van een oplaadpaal worden per locatie twee parkeerplaatsen exclusief gereserveerd voor elektrische auto's. De mogelijke locaties zijn aangegeven op onderstaande kaart.

Voorwaarden locaties
Om een oplaadpaal te plaatsen gelden de volgende voorwaarden: 

  • staat niet direct voor een woning (Wanneer aan een woonstraat slechts aan één zijde woningen staan is het mogelijk om aan de andere zijde van de woonstraat (de zijde waar geen woningen staan) een oplaadpaal te plaatsen.)
  • is geen privébezit, het is een openbare voorziening op publiek terrein voor mensen met een elektrische auto.
  • is voldoende zichtbaar en vindbaar
  • staat op ondergrond dat in eigendom is van de gemeente
  • bevindt zich op een bestaande openbare parkeerplaats
  • de oplaadlocatie kan door meerdere gebruikers worden gedeeld

Een particulier kan op basis van deze voorwaarden een oplaadlocatie aandragen en deze afstemmen met de marktpartij. Wanneer een geschikte locatie gevonden is dient vervolgens de marktpartij een verzoek in bij de gemeente Leiderdorp.

Openbare oplaadpunten in Leiderdorp
Op www.oplaadpalen.nl vind u een overzicht van openbare oplaadpunten in Leiderdorp. Ook vindt u hier meer informatie over het aanvragen van een oplaadpas.

Toelichting bij de kaart
De mogelijke locaties zijn met een gele punt aangegeven op deze kaart. De grijze cirkels geven het bereik van een oplaadpaal; de cirkels hebben een straal van 200 m. U kunt inzoomen op de kaart door te scrollen met uw muis. Door op een potentiele locatie te klikken, krijgt uw nadere informatie. In plaats van de plattegrond kunt u ook de satellietfoto aanzetten. Hiervoor klikt u op het vlakje aan de rechterkant en vinkt u "OSM" uit.