Artikel Parkeren in Leiderdorp

icon parkeren wit

 

Om voor alle weggebruikers de verkeerssituatie veilig te houden, is het belangrijk dat automobilisten op de juiste wijze parkeren. Zeker bij basisscholen, aangezien hier veel jonge kwetsbare verkeersdeelnemers zijn en het rond de ingang van de school vaak erg druk is met voetgangers en fietsers. De politie controleert daarom bij de basisscholen regelmatig op het parkeergedrag.

Wij hebben de belangrijkste regels voor u op een rij gezet.

Stilstaan (en dus ook parkeren) is verboden:

 • op een kruispunt of op een overweg
 • op een fietsstrook en op de rijbaan langs een fietsstrook
 • op een oversteekplaats of binnen vijf meter daarvan
 • in een tunnel
 • bij een bushalte (behalve om personen te laten in- uitstappen
 • op de rijbaan langs een busstrook
 • langs een gele doorgetrokken streep

Onder parkeren wordt verstaan het laten stilstaan van een voertuig en
a) niet direct passagiers laten in- of uitstappen of
b) niet direct goederen in- of uitladen

Parkeren is onder andere verboden:

 • binnen vijf meter van een kruispunt
 • voor een inrit of uitrit
 • buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
 • langs een gele onderbroken streep
 • op een plaats voor laden en lossen

In een woonerf mag alleen binnen de aangelegde parkeervakken geparkeerd worden.

Parkeren van grote voertuigen

Vanwege klachten en de verkeersveiligheid willen wij u erop wijzen dat het verboden is om grote voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren aan de openbare weg. Uitzonderingen hierop zijn de Touwbaan (tussen de Rietschans en de Kabelbaan), de Weversbaan, en het gebied Bedrijvenweg/Achthovenerweg ter hoogte van de Bedrijvenweg. Daar is parkeergelegenheid voor grote voertuigen.

Producten aanvragen

Informatie over het parkeren van een caravan op de openbare weg

 Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Parkeervergunning aanvragen

Parkeren bij autobedrijven

Ontheffing voor parkeren in de blauwe zone