Artikel Werkzaamheden Leiderdorp

Websites voor werkzaamheden

  • Op de website MOOR kunt u de actuele (graaf)werkzaamheden vinden die nodig zijn om het kabel- en leidingnetwerk up to date te houden. U ziet de werkzaamheden van heel Nederland, maar u kunt inzoomen op Leiderdorp.
  • Op de website Melvin kunt u de actuele wegwerkzaamheden vinden.

Werkzaamheden Leidsedreef
Aan de is de afgelopen jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. Nu de bouwwerkzaamheden klaar zijn, gaat de gemeente Leiderdorp de Leidsedreef opnieuw inrichten. De werkzaamheden worden verricht op de Leidsedreef vanaf de Rietschans tot aan de Zijldijk.

De werkzaamheden lopen volgens planning en zijn naar verwachting medio eerste kwartaal afgerond. Daarna wordt gewerkt aan de volgende fasen. De planning ziet u op de projectpagina.

Doorgaand verkeer wordt door middel van omleidingsborden omgeleid. Fietsers kunnen via het trottoir het werk passeren. Meer informatie over het project vindt u op deze pagina.
---

Werkzaamheden aan het gemaal
Op de Engelendaal (hoek Persant Snoepweg ter hoogte van de Houtkamp) zijn er werkzaamheen aan het gemaal. Fiets- en voetverkeer kan hinder ervaren.
---
Schoonmakken putten
Op 16 november is er gestart met het reinigen van de straatkolken (putten) in Leiderdorp. Werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgorde zoals u op de afbeelding ziet. Er wordt gestart in de Leyhof.
Kolken

---

Vernieuwing fietspad Engelendaal
Langs de Engelendaal (tussen de Persant Snoepweg tot aan de Gallaslaan) wordt gewerkt aan het vernieuwen van het fietspad. Het fietspad wordt daarbij verbreed en vervangen door betonnen elementen die ook elders op de fietspaden langs de Engelendaal liggen. Hiermee kan het fietspad weer een aantal jaren mee.

Het gedeelte tussen de Persant Snoepweg en de Gallaslaan is het eerste stuk waarmee we nu starten. Na dit stuk worden ook de andere fietspaddelen langs de Engelendaal vervangen aan de zijde van de Winkelhof. Daarbij wordt tevens het bestaande trottoir meegenomen. De werkzaamheden lopen door tot voorjaar 2021.

Fietspad
Fietspad 2
Fietspad 3

---
Leiderdorpsebrug (Stierenbrug)
De provincie Zuid-Holland voert in opdracht van gemeente Leiderdorp in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 3 periodes waarvan de eerste 2 inmiddels succesvol zijn afgerond. De laatste periode staat gepland vanaf 23 oktober 2020.

Planning
Van vrijdag 23 oktober tot en met maandag 26 oktober vonden er voorbereidende werkzaamheden plaats. De aannemer start op 23 november met het vervangen van de aandrijving en de technische installatie. Deze werkzaamheden duren ongeveer 10 weken. Tijdens deze weken is er een scheepvaartstremming.

Ook is er nog 1 weekendafsluiting, waarbij de brug volledig gestremd is voor weg- en vaarwegverkeer:

  • 27 maart 22.00 uur t/m 29 maart 5.00 uur

Houd www.zuid-holland.nl/leiderdorpsebrug in de gaten voor actuele informatie over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes.
---
Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet
Vanwege extra benodigde transportcapaciteit is een extra kabelverbinding nodig voor het elektriciteitsnet. Op de kaart vindt u waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Liander werkt van 22 maart 2021 tot en met 23 april 2021 aan het energienet in de buurt van de Engelendaal, Florijn, Voorhoflaan (tracé 9 en een gedeelte tracé 8, zie afbeelding hieronder). De totale werkzaamheden zijn naar verwachting in juni 2021 afgerond.

Werkzaamheden