Artikel Werkzaamheden Leiderdorp

Vernieuwing fietspad Engelendaal
Langs de Engelendaal (tussen de Persant Snoepweg tot aan de Gallaslaan) wordt gewerkt aan een nieuw fietspad. Ook hier komen de betonnen elementen te liggen.

Als het deel tussen de Persant Snoepweg en de Gallaslaan gereed is, wordt het deel tussen de Van der Havelaan en het Winkelhof gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden lopen door tot begin 2021.

Fietspad
Fietspad 2
Fietspad 3

---

Nieuw asfalt voor Willem de Zwijgerlaan
Rijdt u vaak met de auto via de Willem de Zwijgerlaan? Het asfalt is vanwege intensief gebruik aan vervanging toe.

Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, verwijdert de aannemer het oude asfalt. Dit zorgt voor geluidsoverlast en omleidingen in omliggende wijken. In drie fasen wordt gewerkt van donderdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur. De asfalteringswerkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan voor fase 1 hebben inmiddels plaatsgevonden. Het asfalt is vervangen vanaf de kruising Gooimeerlaan tot aan het spoorviaduct. Voor fase 2 en 3 is de planning aangepast:

 • Fase 2 (tussen Gooimeerlaan en IJsselmeerlaan):
  Van donderdagavond 12 november 20.00 uur tot zondagochtend 15 november 9.00 uur.
  In deze fase wordt gedurende 3 nachten en 1 dag (zaterdag) gewerkt. Vrijdag 13 november is de weg overdag van 6.00 tot 20.00 uur open voor verkeer.
 • Fase 3 (tussen IJsselmeerlaan en Zijlbrug):
  Drie nachten van maandag 23 november t/m woensdag 25 november.
  Elke avond/nacht wordt tussen 20.00 en 06.00 uur aan de weg gewerkt. Overdag is de rijweg open voor verkeer.

Streven is dat het verkeer doordeweeks zo min mogelijk hinder ondervindt en kan doorrijden. Per fase worden omwonenden en omliggende bedrijven met een brief geïnformeerd.

Deze onderhoudswerkzaamheden staan los van de ontwikkeling van de Leidse Ring Noord.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Leiden.
---
Leiderdorpsebrug (Stierenbrug)
De provincie Zuid-Holland voert in opdracht van gemeente Leiderdorp in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 3 periodes waarvan de eerste 2 inmiddels succesvol zijn afgerond. De laatste periode staat gepland vanaf 23 oktober 2020.

Planning
Van vrijdag 23 oktober tot en met maandag 26 oktober vonden er voorbereidende werkzaamheden plaats. De aannemer start op 23 november met het vervangen van de aandrijving en de technische installatie. Deze werkzaamheden duren ongeveer 10 weken. Tijdens deze weken is er een scheepvaartstremming.

Ook zijn er tijdens het onderhoud 2 weekendafsluitingen, waarbij de brug volledig gestremd is voor weg- en vaarwegverkeer. Deze weekenden zijn van:

 • vrijdag 29 januari 23.00 uur tot maandag 1 februari 5.00 uur;
 • vrijdag 12 februari 23.00 uur tot maandag 15 februari 5.00 uur.

Houd www.zuid-holland.nl/leiderdorpsebrug in de gaten voor actuele informatie over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes.
---
Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet
Vanwege extra benodigde transportcapaciteit is een extra kabelverbinding nodig voor het elektriciteitsnet. Op de kaart vindt u waar de werkzaamheden plaatsvinden.

De werkzaamheden zijn gepland van 29 juni 2020 tot en met 26 februari 2021.
---
Liander werkt van 21 september 2020 tot en met november 2020 aan het energienet in de buurt van Engelendaal, Vronkenlaan, Gallaslaan, Voorhoflaan en Florijn (tracé 8 en 9, zie afbeelding hieronder). Hiervoor is een overgang gemaakt op de Lijnbaan, vanaf de kant van de parkeervakken naar het onderstation.

Persant Snoepweg tracé

Herinrichting Ericalaan
De uitvoering van de herinrichting van de Ericalaan start in de week van 2-6 november. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk eind maart 2021 afgerond. Door de werkzaamheden aan de Ericalaan treedt verkeershinder op. De Ericalaan wordt tijdens de werkzaamheden bijna volledig gesloten voor al het verkeer. Daarom worden er omleidingsroutes voor doorgaand verkeer ingesteld. Doorgaand verkeer tussen de Oranjewijk en de Persant Snoepweg wordt omgeleid via de Willem-Alexanderlaan, de rotonde bij het Alrijne Ziekenhuis en de Persant Snoepweg en andersom. Fietsers kunnen het beste gebruik maken van het nieuwe fietspad langs zwembad De Does tussen de Willem-Alexanderlaan en de Hoogmadeseweg en vanaf daar hun weg vervolgen.

De Kerkwijk blijft tijdens de uitvoering bereikbaar via de Hoogmadeseweg, de Dr. De Bruijnestraat en de Hoofdstraat.

Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/ericalaan.

Lidl en sociale-huurwoningen op het Amaliaplein
Op het Amaliaplein werken wij hard aan een Lidl (inmiddels geopend) en 21 sociale-huurwoningen. Op deze pagina deze pagina vindt u alle informatie over dit project.

Werkzaamheden Leyhof
Er is onderhoud nodig aan de openbare ruimte in de wijk Leyhof, omdat de grond verzakt is. Met de werkzaamheden willen we de hoogte van de straat weer terug te brengen naar de originele hoogte.

Inmiddels wordt er gewerkt aan de werkzaamheden fase 5B. De werkzaamheden aan fase 5B duren t/m december 2020.

Meer informatie over het project leest u op deze pagina.

Tracé 5B

Vervangen oever Oude Rijn
We vervangen op 13 locaties de oever vervangen aan de Oude Rijn. Deze locaties zijn verdeeld over 4 verschillende gemeenten. De werkzaamheden duurden in totaal tot en met week 42. Er wordt nog gewerkt aan het fietspad. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden klaar zijn.

Maaiwerkzaamheden Leiderdorp
Vanaf week 14 starten wij met het maaien van gazons in Leiderdorp. Wij beginnen in de omgeving Achthovenerweg. Het kan zijn dat wij de maaiwerkzaamheden tussentijds moeten staken. Dit is afhankelijk van de maatregelen die worden genomen om het coronavirus te controleren. Het kan dus langer duren dan u gewend bent voordat het gazon bij u in de buurt gemaaid wordt.

Meer informatie

 • De medewerkers mogen tussen 7.00 uur en 18.00 uur maaien.
 • Langs veel gazons liggen parkeerplekken. Houd er rekening mee dat uw auto vies kan worden als deze geparkeerd staat langs het gazon waar gemaaid wordt.