Artikel Werkzaamheden Leiderdorp

Driegatenbrug
Wegens vervanging wordt de Driegatenbrug tot medio april 2020 afgesloten voor alle verkeer. Wandel- en fietsverkeer kan gebruik maken van tijdelijke voetgangersbrug naast de Driegatenbrug. Overig verkeer wordt omgeleid via de Nieuweweg. Op de Nieuweweg worden verkeersmaatregelen ten behoeve van de veiligheid genomen.

Van der Valk Boumanweg
Van maandag 24 februari tot woensdag 26 februari 2020 zijn er werkzaamheden aan de vd Valk Boumanweg t.h.v. de Persant Snoepweg. Aannemer Voskuilen gaat hier namens OASEN een afsluiter vervangen naast het portaal van de VRI. Om de stabiliteit van het portaal te waarborgen komt er een vrachtwagen op het fiets- en voetpad te staan die het portaal ondersteunt. Hiervoor wordt het fiets- voetpad vanaf de Tollenaersingel tot de Persant Snoepweg tijdelijk afgesloten.

Fietspad Engelendaal
De werkzaamheden aan het fietspad Engelendaal zijn eind 2019 gestart. Deze zouden in eerste instantie in combinatie met de aanleg van het warmtenet plaatsvinden. Echter, (zoals u wellicht weet) is de aanleg van het warmtenet uitgesteld. Omdat het vervangen van het fietspad Engelendaal zo snel mogelijk plaats moet vinden, is besloten niet meer op de aanleg van het warmtenet te wachten. Er wordt gestart aan de westzijde van de Engelendaal, zodat het fietsverkeer langs de oostzijde om kan rijden.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd:
- Fase 1 – Laan van Berendrecht - Vronkenlaan: november/december 2019
- Fase 2 – Vronkenlaan – Houtschans: januari/februari 2020
- Fase 3 – Houtschans – Oosterschans: week 5, 6 en 7 2020 
- Fase 4 - Oosterschans – Westerschans: week 7, 8 en 9 2020 
- Fase 5 – Westerschans – Rietschans: waarschijnlijk week 9, 10 en 11 2020

Duurzaam en comfortabel
Het vernieuwde fietspad is duurzaam en biedt meer rijcomfort aan de fietser. Het fietspad bestaat uit betonnen elementen. Deze elementen zijn onderling gekoppeld waardoor ze weinig weerstand geven en een comfortabel fietspad bieden. Ook zijn de fietspadelementen bestand tegen opdrukken door boomwortels. De onderhoudsvriendelijkheid en lange levensduur maakt het fietspad duurzaam.
Het fietspad wordt ook verbreed om het groeiende aantal fietsers te faciliteren.

De betonplaten zijn kant-en-klaar gekoppelde betonelementen, daardoor zijn ze minder gevoelig voor zettingen. Deze betonplaten liggen al langs de Persant Snoepweg ter hoogte van de Houtkamp en op het gedeelte tussen de rotonde en de Munnikkenbrug.

Het plan is om meer fietspaden in Leiderdorp te voorzien van deze betonplaten en daarmee het fietsverkeer in Leiderdorp te stimuleren.

Hoogmadeseweg
De Hoogmadeseweg krijgt tussen rotonde en Simon Smitweg een nieuwe inrichting. De werkzaamheden voor deze herinrichting duren tot april 2020. In deze periode is de Hoogmadeseweg afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid. Buslijnen 1 en 182 rijden een andere route. De haltes Leythenrode, Zwembad de Does en Acacialaan vervallen tijdelijk. Vervangende halte is Leythenrode/Engelendaal op de Persant Snoepweg. Het ontwerp van de nieuwe inrichting en de planning van de werkzaamheden kunt u inzien op www.leiderdorp.nl/hoogmadeseweg.

Persant Snoepweg
In de week van 17 februari 2020 verplaatsen wij de abri (het bushokje) aan de Persant Snoepweg. Deze plaatsen wij dichterbij de instapplaats. Tijdens deze werkzaamheden plaatsen wij aan beide zijden van het éénrichtingsfietspad een hek om fietsers tegen te houden.

Het verplaatsen van de abri is meteen de start van de werkzaamheden om het éénrichtingsfietspad op te heffen. Wij verwijderen het éénrichtingsfietspad onder andere omdat:

  • Het fietspad een geringe functie vervult in het fietsnetwerk van Leiderdorp;
  • Over de gehele lengte van de Persant Snoepweg een goed alternatief tweerichtingsfietspad aanwezig is.

De planning is als volgt:

  • Voorafgaand aan de werkzaamheden komt er aan beide zijden van het éénrichtingsfietspad een hek te staan om fietsers tegen te houden.
  • Vervolgens worden de eerste delen van het fietspad weggehaald.
  • Het trottoir wordt verbreed t.p.v. het huidige fietspad.
  • Aan de zijde van de rotonde ziekenhuis wordt het fietspad weggehaald. Het trottoir langs het fietspad blijft intact.

Werkzaamheden Van der Valk Boumanweg
Van maandag 24 februari tot en met woensdag 26 februari 2020 zijn er werkzaamheden aan de Van der Valk Boumanweg ter hoogte van de Persant Snoepweg. Aannemer Voskuilen gaat hier namens OASEN een afsluiter vervangen naast het portaal van de VRI. Om de stabiliteit van het portaal te waarborgen, komt er een vrachtwagen op het fiets- en voetpad te staan die het portaal ondersteunt. Hiervoor wordt het fiets- voetpad vanaf de Tollenaersingel tot de Persant Snoepweg tijdelijk afgesloten.