Artikel Werkzaamheden Leiderdorp

Asfaltwerkzaamheden Simon Smitweg en Persant Snoepweg
Op donderdag 9 en vrijdag 10 juli voeren wij asfaltwerkzaamheden uit aan de Simon Smitweg en Persant Snoepweg. De toegang van het ziekenhuis wordt niet belemmerd.

Ook wordt het doorgaande verkeer niet gestremd. Het doorgaande verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars.

Aanpassen drempels Hoogmadeseweg
Op maandag 27 juli om 7.00 uur starten wij met het aanpassen van de 4 drempels op de Hoogmadeseweg. Dit doen wij omdat de trillingen die ontstaan als auto's over de drempel heen rijden, overlast veroorzaken. De werkvakken zijn dan afgesloten tussen 7.00 uur en 16.00 uur. De werkzaamheden duren tot en met 30 juli.

  • Op 27 en 28 juli werken we aan de drempels bij de Hoogmadeseweg tussen de Munnikkenweg en het Wilgenpark.
  • Op 29 juli werken we aan de drempel bij de Essenlaan.
  • Op 30 juli werken we aan de drempel bij het Leithonpark.

Onderhoud rotonde Oude Spoorbaan
In de nacht van 8 september (van 20.00 uur) op 9 september (tot 5.00 uur) worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de bypass op de rotonde Oude Spoorbaan. Het kan zijn dat u wat geluidshinder ervaart.

Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet
Vanwege extra benodigde transportcapaciteit is een extra kabelverbinding nodig voor het elektriciteitsnet. Op de kaart vindt u waar de werkzaamheden plaatsvinden.

De werkzaamheden zijn gepland van 29 juni 2020 tot en met 26 februari 2021.

Werkzaamheden aan het gasnet
De gasleidingen in de buurt van de Brittenburg zijn verouderd. Daarom vervangt Liander de gasleidingen. De werkzaamheden zijn geplang van april tot en met juli 2020. Wij proberen om tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk hinder in het verkeer te veroorzaken.
---
De bestaande gasleiding in de Vogelwijk wordt vervangen. De werkzaamheden starten op maandag 25 mei en duren ongeveer tot eind oktober 2020. De gasleiding is 1800 meter lang en wordt helemaal vervangen. Het vervangen gebeurt in fases. De werkzaamheden starten in de Van der Marckstraat.

Lidl en sociale-huurwoningen op het Amaliaplein
Op het Amaliaplein werken wij hard aan een Lidl (inmiddels geopend) en 21 sociale-huurwoningen. Op deze pagina deze pagina vindt u alle informatie over dit project.

Werkzaamheden Leyhof
Er is onderhoud nodig aan de openbare ruimte in de wijk Leyhof, omdat de grond verzakt is. Met de werkzaamheden willen we de hoogte van de straat weer terug te brengen naar de originele hoogte.

Op 27 mei 2020 startten wij met het opbreken van het straatwerk op de Jacoba van Beijerenlaan. Wij voeren deze werkzaamheden in twee fases uit:

  • Fase 4B1: Jacoba van Beierenlaan 77 t/m 89, 114 t/m 136 (doorlooptijd ca. 4 weken)
  • Fase 4B2: Jacoba van Beierenlaan 63 t/m 75, 92 t/m 114 (doorlooptijd ca. 4 weken)

Inmiddels zijn er parkeerverboden geplaatst.

Meer informatie over het project leest u op deze pagina.
Leyhof 22-4

Vervangen oever Oude Rijn
We vervangen op 13 locaties de oever vervangen aan de Oude Rijn. Deze locaties zijn verdeeld over 4 verschillende gemeenten. De werkzaamheden duren in totaal tot en met week 42.

Maaiwerkzaamheden Leiderdorp
Vanaf week 14 starten wij met het maaien van gazons in Leiderdorp. Wij beginnen in de omgeving Achthovenerweg. Het kan zijn dat wij de maaiwerkzaamheden tussentijds moeten staken. Dit is afhankelijk van de maatregelen die worden genomen om het coronavirus te controleren. Het kan dus langer duren dan u gewend bent voordat het gazon bij u in de buurt gemaaid wordt.

Meer informatie

  • De medewerkers mogen tussen 7.00 uur en 18.00 uur maaien.
  • Langs veel gazons liggen parkeerplekken. Houd er rekening mee dat uw auto vies kan worden als deze geparkeerd staat langs het gazon waar gemaaid wordt.

Vervangen riolering Kreken Noord
De riolering in de Kreken Noord wordt vervangen, deze werkzaamheden zijn in juli 2020 gereed. De riolering is 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de gestelde normen. Ook wordt er een apart rioolstelsel aangebracht voor het afvoeren van regenwater. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de weg (gefaseerd) open gegraven. Dit geeft de mogelijkheid om tegelijkertijd te kijken naar eventuele aanpassingen van de rijbanen, parkeergelegenheid en groen. Al deze werkzaamheden bij elkaar voeren wij uit onder de projectnaam 'Rioolvervanging Kreken Noord'.

Sinds 23 juni is de Lisdoddekreek tot nader order opgebroken is in verband met bestratingswerkzaamheden. De situatie ziet u in het plaatje hieronder.
Kreken 22 juni